Gick plus – på skatten

Överskottet slutade på 4,4 miljarder plus – prognosen var underskott på 10 miljarder

MIN EKONOMI

Statens betalningar gav ett överskott på 4,4 miljarder kronor i mars.

Riksgäldens prognos var ett underskott på 10,1 miljarder kronor.

Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat, skriver Riksgälden.

Skatteinbetalningarna blev 14 miljarder kronor högre än prognos. Under mars har många fortsatt att göra stora kompletterande skatteinbetalningar för föregående år.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,5 miljarder kronor lägre än beräknat och Riksgäldens nettoutlåning blev 2 miljarder kronor högre än väntat.

TT