Lyft för flyget

MIN EKONOMI

Under mars uppgick det totala antalet passagerare på Swedavias (tidigare Luftfartsverket) flygplatser till 2,5 miljoner. Det är en ökning med sex procent jämfört med mars i fjol.

Göteborg Landvetter ökade antalet passagerare med 12 procent och Stockholm Arlanda ökade med fyra procent.

För första kvartalet redovisas en passagerarökning på fyra procent jämfört med samma period fjol.

Antalet inrikespassagerare ökade med sex procent samtidigt som antalet avgångar minskade. Antalet utrikespassagerare ökade med tre procent under första kvartalet.

TT