Pappersstrejk bryter ut i dag

Sade nej till medlarbudet

MIN EKONOMI

Pappers sade nej i går till medlarbudet med motiveringen att det innebär reallönesänkningar.

Det betyder att fackets varslade övertidsblockad bryter ut i dag måndag klockan 18. Pappers har också lagt ett andra varsel som innebär total arbetsnedläggelse vid sex industrier från och med den 16 april.

Söndagens förhandlingar ledde ingenstans. Pappers kräver en låglönesatsning och kan inte acceptera den nivå som andra industrifack redan köpt, det vill säga 3,2 procent i löneökning över 22 månader.

– Pappers tar inte sitt ansvar för att industrin ska klara konkurrenskraften, säger Skogsindustriernas vd Marie S Arwidson.

Budet låg i linje med redan ingångna avtal inom svensk industri, 3,2 procent i löneökning över 22 månader, och hade samma lösning på bemanningsfrågan som andra fack accepterat. En avbetalningsplan för pappersarbetarnas pensioner ingick också.

”Problem för företagen”

Skulle fackets stridsåtgärder bli verklighet i veckan betyder det stora problem för massa- och pappersföretagen, enligt Marie S Arwidson:

– Det leder till försämrad konkurrenskraft i ett läge där vi alldeles nyligen har varit i en mycket djup lågkonjunktur som företagen nu långsamt håller på att hämta sig från, men långt ifrån alla.

Det var det sista medlarbudet. Frågan om arbetsgivarna ska svara med motåtgärder avgörs på ett möte på måndag eftermiddag.

”Ingenjörer följer normen”

Det första avtalet inom massa- och pappersindustrin blev klart på söndagen. Det följer den tidigare satta normen, enligt arbetsgivarparten Skogsindustrierna som kom överens med Sveriges ingenjörer.

Avtalet ger alltså löneökningar på minst 3,2 procent under 22 månader och ett valfritt, alternativt löneavtal. Skogsindustriernas vd Marie S Arwidson uppskattar särskilt att den alternativa lönemodellen som ger möjlighet till sifferlösa avtal.

Så här kommenterar facket modellen:

"Det innebär att våra lokalklubbar – om de själva vill – kan komma överens med företaget om en helt lokal löneprocess, utan dämpande siffror på löneökningarna", säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

TT