Bara en av tio handlare vill nyanställa i år

MIN EKONOMI

Förväntningarna på försäljningsutvecklingen steg under april.

Men Handelsbarometern för april visar att skillnaden är stor mellan olika branscher, enligt Svensk Handel.

Att påsken är över bidrog till att förväntningarna sjönk något för dagligvaruhandeln. Bland sällanköpshandlarna tror 63 procent att försäljningen i den egna butiken ökar under de tre närmaste månaderna, enligt pressmeddelandet.

Endast en av tio handlare planerar att nyanställa inom tre månader.

"Efter en lång och kall vinter ser nu många handlare inom sällanköpshandeln positivt på vårförsäljningen. En viss försiktighet kan dock skönjas vad gäller nyanställningar i butikerna. Osäkerhet kring konjunkturutvecklingen och kommande räntehöjningar kan vara en förklaring", säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel, i pressmeddelandet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM