Fler jobb på gång – då höjs räntan

Nordea: Regeringens bedömning för pessimistisk

MIN EKONOMI

Nu vänder arbetsmarknaden

De lediga jobben blir allt fler och sysselsättningen minskar inte längre.

Därför kommer Riksbanken att höja räntan tidigare än väntat, enligt Nordea.

I slutet av mars var 429 000 personer inskrivna som arbetslösa eller i aktivitetsprogram hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 9,3 procent av arbetskraften. Det är drygt 100 000 fler än för ett år sedan.

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar var i mars 62 000, vilket är 18 000 fler än för ett år sedan.

– Visserligen fortsätter arbetslösheten öka. Men ökningstakten är på väg att ebba ut, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Fler söker jobb

– Men den kommer att förbli hög i år också. Det beror bland annat på att vi fått ett kraftigt ökat utbud av arbetskraft eller att allt fler människor nu tågar in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om överföringen av utförsäkrade från Försäkringskassan till oss. Vi ser också en tydlig ökning av antalet utrikesfödda som söker jobb och det beror på de senaste årens ökning av invandringen.

Förra året försvann drygt 100 000 jobb, främst industrijobb. Däremot försvann inte så många arbeten i kommuner och landsting som befarat, enligt Tord Strannefors.

– Jobben finns nu i näringsgrenar som vård och omsorg, handel och den privata tjänstesektorn, säger Tord Strannefors.

Enligt den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen som presenterades i december stiger arbetslösheten till 9,4 procent i år, för att därefter falla till 9,1 procent 2011.

– Det är klart att vi kommer att behöva revidera den prognosen. Men det blir ingen kraftig revidering, säger Tord Strannefors.

Regeringen för pessimistisk

Nordea hävdar att regeringens bedömning av arbetslösheten är för pessimistisk.

– Det blir inte värre än så här och vi har nog sett toppen på arbetslösheten. Sysselsättningen har ju redan börjat öka, säger Nordeaekonomen Torbjörn Isaksson.

– Vi tror att förbättringen på arbetsmarknaden kommer fortsätta i år, säger Torbjörn Isaksson.

Han tror att de starka arbetsmarknadssiffrorna kommer synas i det räntebesked, som Riksbanken lämnar i nästa vecka.

– Vi tror att Riksbanken rejält kommer att justera upp sin sysselsättningsprognos och skriva upp räntebanan, vilket sannolikt innebär att räntan höjs tidigare, säger Torbjörn Isaksson.

TT