Transport varslar om sympatiåtgärder

MIN EKONOMI

Transport varslar om sympatiåtgärder för att hjälpa Pappers som är i konflikt med Skogsindustrierna. Blockaden träder i kraft den 28 april, uppger Medlingsinstitutet.

Transports sympativarsel gäller blockad mot att hantera gods till eller från de tolv bruk som Pappers varslat om strejk eller där strejk nu pågår.

Stridsåtgärden innebär också att blockad gäller för "smittat gods" till eller från fabrikerna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM