Så här ser konflikten ut

för Pappers, Elfacket och Transport

MIN EKONOMI

LO-facket Pappers strejk startade på fredagsmorgonen och berör cirka 3 000 Pappers-medlemmar vid sex pappersbruk. Den 26 april lägger ytterligare cirka 2 800 medlemmar ner arbetet vid sex andra pappersbruk.

Vid sidan av det vägrar övriga medlemmar att arbeta övertid.

På fredagen varslade Transport om sympatiblockad mot de berörda pappersbrukens varuhantering vid hamnarna.

Elektrikerförbundets övertidsblockad trädde i kraft torsdagen den 15 april och berör runt 1 800 medlemmar gentemot Energiföretagens Arbetsgivareförening. Från måndag den 19 april tas några medlemmar vid godsmottagningen på Oskarshamns kärnkraftverk ut i strejk. Dessutom utförs inget reparationsarbete vid vattenkraftverken. Den 23 april börjar strejken vid kraftvärmeverket Händelöverket i Norrköping, om ingen uppgörelse nåtts innan dess. (TT)