Telia Soneras vinst: 6,7 miljarder kronor

MIN EKONOMI

Telia Sonera redovisar en vinst före skatt på 6 725 miljoner kronor för första kvartalet i år.

Första kvartalet i fjol var vinsten 6 392 miljoner kronor.

Lars Nyberg.

Analytiker som Reuters talat med hade i snitt väntat sig en vinst på 6 653 miljoner kronor.

Försäljningen sjönk till 26 090 miljoner kronor jämfört med 27 135 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 26 410 miljoner kronor.

Intäkterna ökar

Telia Soneras prognos för helåret lämnas oförändrad, enligt delårsrapporten.

Mätt i lokala valutakurser ökade Telia Soneras intäkter under första kvartalet, enligt vd Lars Nyberg. Tillväxten sker på flera marknader.

"Eurasien fortsätter att vara vår tillväxtmotor med en tillväxt på mer än tolv procent i lokala valutor. Det var dubbelt så hög tillväxt som i det fjärde kvartalet förra året och uppnåddes med bibehållen hög lönsamhet", skriver Nyberg i rapporten.

Kan nå prognos

"Tillväxten vi såg under första kvartalet gör mig tryggare, än jag var för några månader sedan, att vi kommer att nå vår prognos om något högre nettoomsättning i lokala valutor än förra året", skriver han.

Telia Soneras oförändrade prognos innebär att omsättningen, mätt i lokala valutor och exklusive förvärv, väntas bli något högre i år än 2009. Men valutakursförändringar kan få en betydande påverkan på den redovisade försäljningen, enligt bolaget.

Telia Soneras "påverkbara kostnadsmassa" väntas ligga kvar på samma nivå som i fjol, 33,2 miljarder kronor, i lokala valutor och exklusive förvärv.

Rörelsemarginalen, enligt resultatmåttet ebitda, beräknas öka något, exklusive så kallade engångsposter.

Capex, ett investeringsmått, väntas i förhållande till omsättningen ligga "något under" 15 procent 2010.

”Tillväxten stark”

Tillväxt och lönsamhet i Sverige är enligt bolaget fortsatt stark och drivs av det som Telia Sonera kallar mobilitetstjänster.

"Vi ser en tillväxt i intäkter över branschgenomsnittet på denna marknad och det är tillfredsställande att tillväxten är god både på konsument- och företagssidan", skriver Nyberg.

Även i Finland och Danmark har intäkterna ökat i lokala valutor under första kvartalet, vilket var första gången på flera kvartal. Enligt Nyberg är detta ett resultat av "stark tillväxt i dataanvändning och ökad försäljning av utrustning".

Telia Soneras utbyggnad av sitt 4 G-nät fortsätter under 2010 i 25 städer i Sverige och 4 i Norge. Bolaget har även tilldelats en 4 G-licens i Finland och planerar att bjuda på kommande licenser i Danmark och Baltikum.

Ökade investeringar

Enligt Lars Nyberg är det nu läge för Telia Sonera att öka investeringarna i bandbredd, både i fasta och mobila nät.

"Under första kvartalet fattade vi dock beslutet att investera försiktigt då vi först ville få tillväxten bekräftad, särskilt i Eurasien", skriver han.

Vissa planerade investeringar har också blivit försenade av olika anledningar. Därför kan investeringsnivån under 2010 bli lägre än vad Telia Sonera planerade i början av året, enligt Nyberg.

Telia Soneras vd Lars Nyberg är nöjd med resultatet. Framför allt går mobilverksamheten i Sverige starkt.

– Jag har inte sett våra konkurrenter men jag har svårt att tro att man kan slå det här, säger han till TT och antyder att Telia Sonera tagit marknadsandelar.

Löneökning: 30 procent

Lars Nyberg har fått den fasta lönen höjd med 30 procent. Men han beklagar att stämman avskaffade bonussystemet.

– Jag tror att vi förlorar ett verktyg som är bra, säger han.

Bonussystem är bland annat billigare för bolaget om det går dåligt och det ger tydligare prioriteringar för bolagsledningen.

För personalens del väntar inga stora besparingsprogram 2010.

– Däremot ska vi hålla kostnaderna på samma nivå som i fjol.

TT