Tredubblad vinst för SKF

Kullagerjätten räknar med ökad efterfrågan

MIN EKONOMI

Kullagerjätten SKF räknar med att efterfrågan under andra kvartalet 2010 blir "påtagligt högre" än under motsvarande period 2009, och något högre än under första kvartalet. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Under första kvartalet har efterfrågan utvecklats positivt, framför allt inom fordonsverksamheten.

"Vi såg en mycket positiv utveckling av vår verksamhet i Asien och Latinamerika, samt en viss förbättring i Nordamerika", skriver SKF-chefen Tom Johnstone i rapporten.

I Europa är dock efterfrågan fortfarande svag, utom på fordonsområdet.

Aktievinsten steg

SKF redovisar en vinst före skatt på 1 504 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Motsvarande period i fjol var vinsten 531 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 14 446 miljoner kronor jämfört med 14 849 miljoner kronor.

Vinsten per aktie steg till 2:27 kronor, jämfört med 0:86 kronor.

Eftersom resultatet var betydligt högre än förväntat offentliggjorde SKF redan förra torsdagen de viktigaste siffrorna ur delårsrapporten – siffror som nu bekräftats.

Större efterfrågan i Europa

Den högre efterfrågan innebär att SKF ökade tillverkningen under första kvartalet, vilket enligt Johnstone innebar ett bättre kostnadsutnyttjande, framför allt under mars.

"Vi kommer att hålla denna tillverkningsnivå under andra kvartalet", skriver han.

Efterfrågan under andra kvartalet väntas, jämfört med motsvarande period 2009, bli högre i Europa och Nordamerika och påtagligt högre i Asien och Latinamerika. Den förväntas bli något högre för SKF:s industriverksamhet, och påtagligt högre för service- och fordonsverksamheterna.

Valutakurseffekter påverkade SKF:s rörelseresultat negativt med cirka 200 miljoner kronor under första kvartalet. SKF räknar med en lika stor valutasmäll under andra kvartalet. För helåret beräknas den negativa effekten bli 500 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.

FAKTA

SKF:s delår i siffror

Kv 1, 2010 Kv 1, 2009

Omsättning 14 446 14 849

Rörelseresultat 1 702 768

Resultat före skatt 1 504 531

Resultat efter skatt 1 070 394

Vinst per aktie 2:27 kronor 0:86 kronor

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM