Nitlott för Svenska Spel

Vinsten minskade med fem procent

MIN EKONOMI

Svenska Spel fick se vinsten minska under första kvartalet till 1 174 miljoner kronor.

Det är en minskning med 5,2 procent jämfört med samma period i fjol.

"Förändringen förklaras i huvudsak av minskad försäljning och lägre finansiella intäkter.

Samtidigt är det en trend på senare år – med en något sämre resultatutveckling under det första kvartalet" skriver Meta Persdotter, vd för Svenska Spel, i ett pressmeddelande.

Omsättningen från spelverksamheten minskade med 3 procent till 1 923 miljoner kronor.

TT