ABB minskar vinsten

MIN EKONOMI

Den schweizisk-svenska industrikoncernen ABB redovisar en nettovinst på 464 miljoner dollar för årets första kvartal.

Det kan jämföras med vinsten på 652 miljoner dollar motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en nettovinst på 502 miljoner dollar, enligt Reuters sammanställning.

Intäkterna uppgick till 6 934 miljoner dollar, jämfört med 7 209 miljoner dollar ett år tidigare. Orderingången uppgick till 8 067 miljoner dollar, jämfört med 9 150 miljoner dollar första kvartalet 2009.

Intäkterna var 11 procent lägre jämfört med samma period förra året.

Sparade 300 miljoner dollar

Enligt företagets sparprogram på totalt 3 miljarder dollar, skedde besparingar på över 300 miljoner dollar under det första kvartalet.

Orderingången minskade med 19 procent under första kvartalet till följd av minskade stora order jämfört med en rekordhög orderingång förra året samt allmänt svag kraftinfrastrukturverksamhet. Basorderingången visade dock sin största tillväxt sedan den globala finanskrisen startade sommaren 2008.

Koncernchef Joe Hogan skriver i ett pressmeddelande att det första kvartalet varit utmanande på kraftsidan men att det syns tecken på tillväxt.

”Försiktigt optimistiska”

"Tack vare framstegen vi har gjort i vårt kostnadsbesparingsprogram ligger vår lönsamhet dock fortfarande inom målspannet", skriver koncernchefen och fortsätter:

"Givet förbättringen i den globala ekonomin är vi försiktigt optimistiska om att våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln nu börjar ta fart, speciellt på tillväxtmarknader".

ABB skriver i rapporten att den ökade basorderingången kan vara "ett tecken på att botten är nådd i de flesta regioner för våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln".

I övrigt skriver ABB att utsikterna för 2010 är blandade. Bolaget väntar sig bland annat en "återhållsamhet vad gäller energiföretags investeringar samt förseningar i tilldelning av stora kraftprojekt".

Man kommer därför att fortsätta anpassa kostnaderna under året.

Ökade i Nord- och Sydamerika

Orderingången ökade i både Nord- och Sydamerika medan den sjönk i både Europa och Asien, framför allt på kraftsidan.

Stora order minskade med 55 procent under kvartalet, jämfört med samma period 2009.

ABB skriver också att ärenden om misstänkta betalningar kan komma att kosta mer än bolaget gjort reserveringar för. Bolaget skriver att man i de aktuella ärendena "samarbetat med olika antitrustmyndigheter när det gäller deras undersökningar av vissa påstådda konkurrensbegränsande aktiviteter".

TT