Elektrikerna lägger nytt varsel

MIN EKONOMI

Förhandlingarna mellan elektrikerfacket och arbetsgivarna är nedlagda.

Nu lägger elektrikerna ett nytt strejkvarsel.

Den här gången läggs ett strejkvarsel mot Fortum distribution inom kraftverksavtalets område.

Varslet träder i kraft den 5 maj om inte parterna har lyckats enas innan dess.

För närvarande har arbetsgivare och fack tagit lagt ner förhandlingarna om ett nytt löneavtal på obestämd tid.

TT