Paus i Kommunals förhandlingar

MIN EKONOMI

LO-facket Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting tar efter veckans förhandlingar en kortare paus.

Parterna har tillsammans kommit överens om att ajournera förhandlingarna till mitten av nästa vecka, uppger.

Men trots att Kommunal och SKL tar paus i förhandlingarna är tonläget positivt.

– Vi ser ändå att det finns ljuspunkter. Vi vill ha ett avtal, men nu är inte rätt tidpunkt, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

"Vi har inte nått hela vägen fram men för diskussioner i en konstruktiv anda. Men just i dag ser vi inte att det är befogat att vi parter håller kvar våra förhandlings- och avtalsdelegationer i Stockholm, skriver Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i en kommentar.

TT