Hushållens lånefest fortsätter

Utlåningen ökade nio procent under mars

MIN EKONOMI

Hushållens upplåning fortsätter att öka i oförminskad takt. Utlåningen till hushållen ökade i mars med nio procent, jämfört med mars i fjol.

På den nivån har tillväxttakten legat sedan november 2009, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Samtidigt visar statistiken att hushållens räntor fortsätter att stiga något. I snitt låg räntan på nya låneavtal i mars på 2,05 procent, jämfört med 2,01 procent i februari. Och det är fortsatt rörliga lån som gäller (upp till tre månaders bindningstid), även om andelen minskat något. I mars uppgick andelen nya lån med rörlig ränta till 78,7 procent, jämfört med 80,7 procent i februari.

TT