Miljardras för Vattenfall

MIN EKONOMI

Den statliga energijätten Vattenfall redovisar en vinst före skatt på 7,2 miljarder kronor för årets första kvartal.

Det kan jämföras med vinsten på 10,8 miljarder kronor motsvarande period 2009.

Resultatet tyngs av en kostnad på 5,3 miljarder kronor som enligt Vattenfall hänför sig till den pågående försäljningen av den tyska transmissionsverksamheten.

Exklusive så kallade jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med nästan 20 procent. Nye Vattenfall-vd:n Öystein Löseth anser att detta utfall är bra, med tanke på de svåra marknadsförhållandena med fortsatt låg efterfrågan på el från industrin.

"Lönsamheten ligger dock under ägarens avkastningskrav och vi måste vända den negativa trenden", skriver han i ett pressmeddelande.

Omsättningen ökade

Omsättningen för Vattenfall ökade till 70,7 miljarder kronor, från 52,5 miljarder kronor ett år tidigare, vilket främst förklaras av fjolårets köp av holländska Nuon.

Vattenfall kom i mars överens om en försäljning av det tyska högspänningsnätet till belgiska Elia och australiska IFM. Verksamheten värderas i affären till 7,9 miljarder kronor.

Men i Vattenfalls balansräkning var den upptagen till ett högre värde och därför gör nu bolaget en så kallad nedskrivning om 5,3 miljarder kronor.

Nettoresultatet ned 53 procdent

Rörelseresultatet för Vattenfalls nordiska verksamhet ökar kraftigt, med 2,3 miljarder kronor till 6,6 miljarder kronor, till följd av vinterns extremt höga elpriser. De genomsnittliga spotpriserna i Norden var cirka 56 procent högre jämfört med första kvartalet 2009, enligt Vattenfall.

Vattenfalls nettoresultat, som ligger till grund för aktieutdelningarna till ägaren staten, rasade med 53 procent till knappt 3,8 miljarder kronor.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,6 procent. Det kan jämföras med det långsiktiga målet på 15 procents avkastning över en konjunkturcykel.

TT