LKAB ute ur krisen

Vill öppna nya gruvor

MIN EKONOMI

Statliga LKAB ökade sin vinst för första kvartalet 2010 med nästan 300 procent jämfört med samma period i fjol.

Företaget försöker nu hitta nya malmfyndigheter för att kunna öppna fler gruvor.

Världsmarknadens efterfrågan på järnmalmsprodukter är efter finanskrisen åter på topp och LKAB kör sina anläggningar med full kapacitet.

Den enda flaskhalsen just nu är tillgången på råmalm som kan förädlas i pelletsverken.

LKAB har de senaste fem åren investerat 22 miljarder kronor i nya anläggningar och har kapacitet att årligen producera 28 miljoner ton järnmalmsprodukter.

Nya gruvor på gång

För att kunna nå den nivån behövs mer råmalm än vad som bryts i dag. Viss osäkerhet finns också när det gäller hur mycket råmalm gruvan i Kiruna kan leverera. Orsaken är att gruvan till följd av mångårig underjordsbrytning blivit vad som kallas seismiskt aktiv.

Det innebär att sättningar i berget uppstår, vilket orsakar skalv och ras som tvingar företaget att spärra av produktionsområden under längre eller kortare tid.

För att få fram mer råmalm planerar LKAB därför att öppna tre nya gruvor i Svappavaaraområdet. Det väntas ge 200–250 nya arbetstillfällen.

Dessutom pågår prospektering efter ytterligare fyndigheter, skriver bolaget i delårsrapporten som publicerades på torsdagen.

Stora prisökningar

Rapporten visar att LKAB nu lagt krisåret 2009 bakom sig med besked.

Vinsten före skatt blev nästan 1,4 miljarder kronor för första kvartalet 2010, en ökning med 294 procent. Det är en rejäl ökning jämfört med vinsten på 351 miljoner kronor samma period i fjol.

Omsättningen nära på fördubblades till 4,5 miljarder kronor.

Väntade stora prisökningar på järnmalmsprodukter under 2010 gör att LKAB bedömer framtiden som ljus. "Den långsiktiga bilden för LKAB är oförändrat positiv", skriver företagets vd Lars-Erik Aaro i delårsrapporten.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM