Elkonflikten över

– men bara med EFA

MIN EKONOMI

Energiföretagens arbetsgivareförening (EFA) och Elektrikerförbundet kom i dag överens om ett nytt avtal.

"Det har varit svåra förhandlingar, men det viktiga är att vi nu fått ett avtal som trots allt ligger inom industrins norm, skriver Ulrika Egerlid Schotte, vd för EFA, i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och ger lönenivåhöjning på 3,64 procent.

– Vi har fått igenom de sociala villkor som vi ville förändra, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren.

Vill rekrytera kvinnor

Det är det han är mest nöjd med eftersom han tror att det underlättar för att kunna rekrytera kvinnliga elektriker till branschen – att arbetet ska planeras för att minska olägenheterna för arbetarna så gott det går.

Fast EFA:s vd Ulrika Egerlid Schotte tycker att det parterna kommit överens om på det området redan praktiseras.

– Det vi kommit överens om gäller egentligen redan i dag, men nu kommer det på pränt, säger hon.

Inte nöjd med nivåerna

Lönenivåerna är Wenngren inte nöjd med, men där gick det inte att komma längre, säger han.

Ulrika Egerlid Schotte är däremot nöjd med att löneökningarna i stort sett följer industrinormen.

– Jag tycker att vi har lyckats med det.

Avtalet ger 1,1 procent första året och 2,54 procent andra året.

Inget avtal med EIO

Elektrikerfacket har långt ifrån strejkat färdigt. Även om ett avtal med en av arbetsgivarorganisationerna nu är klart så har Elektrikerförbundet lagt ett omfattande strejkvarsel gentemot den andra arbetsgivarparten, EIO.

Elarbeten som ska utföras på byggen där Skanska, Peab och NCC är ansvariga kommer att upphöra med början 10 maj och stridsåtgärderna trappas sedan trappas upp successivt.

Förhandlingarna återupptas efter helgen.

– Vi träffar medlarna på måndag, säger elektrikerfackets förhandlingschef Ronny Wenngren.

TT