Svenskar rika – i EU

MIN EKONOMI

Sverige hör i dag till de rikaste länderna i EU.

De svenska hushållen har främst surfat på stigande huspriser och börsuppgången.

Sverige är numera ett av de fem rikaste länderna i EU, mätt i BNP per capita. Sverige hamnar på femteplaceringen när Eurostat listar BNP per capita i de 27 EU-länderna.

De svenska hushållen fick känna på finanskrisen och deras samlade förmögenhet krympte rejält under krisen. Men nu har det vänt uppåt igen och under första kvartalet ökade förmögenheten med 2,8 procent till 6 990 miljarder kronor, enligt SEB:s sparbarometer. Det är den högsta nivån hittills.

Steg med nära 9 procent

Lyftet beror framför allt på börsuppgång och på värdeökningar på bostäder. Under årets första kvartal steg Stockholmsbörsen med 8,6 procent och de svenska bostadspriserna ökade med 1,1 procent.

– Hela förmögenhetstappet, i kronor räknat under senare delen av 2007 och hela 2008 har återhämtats, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Minskade skulder

Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, minskade något jämfört med föregående kvartal och ligger nu på 26,8 procent. Samtidigt fortsatte hushållen att öka sina skulder under första kvartalet, med 8,8 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Nyström bedömer att den snabba skuldökningen har samband med de stigande bostadspriserna och den extremt låga räntan.

Inom EU är invånarna i Luxemburg rikast, följt av de i Irland, Nederländerna och Österrike. Lägst BNP per capita har de baltiska länderna, Polen, Rumänien och allra lägst är det i Bulgarien.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM