Skyll inte på miljön – ni vill spara pengar

MIN EKONOMI

Det är dyrt att vara fattig och billigare om du är rik.

Det är en gammal sanning.

Den gäller även när du ska betala dina skulder.

Stora företag kan sätta i system att inte betala sina räkningar på en månad eller mer. Tiden för svenska företags betalningstid växer ständigt och når snart sydeuropeisk nivå. Underleverantörer får vänta på att den stora beställaren ska betala. Det blir allt vanligare att både storföretag och statliga verk hamnar i Kronofogdens register utan att det har någon betydelse för dem.

Men när det kommer till vanliga hushåll och små företag är kraven mycket hårdare. Allt fler kräver extra ersättning för att skicka ut en räkning på papper. Ibland skylls det på miljön, ibland är motiven mer ärliga – de vill spara pengar.

Alternativet är autogiro eller elektronisk faktura.

E-fakturan ska godkännas innan den blir betald så du har alltså en chans att reagera om något inte stämmer. Nackdelen är att du måste ha en dator, vilket kräver både pengar och kunskap, något de allra äldsta ofta saknar.

Det andra alternativet är autogiro, som både banker och företag gillar eftersom du då godkänt i förväg att företaget tar ut pengar från ditt konto. Och du har oftast ingen möjlighet att kontrollera uttaget i förväg. Vill du verkligen det?

Visst kan det kännas bra att veta att räkningarna blir betalda även om du är på semester. Men har du autogiro bör du gå igenom alla betalningar noga på kontoutdraget.

Ja, kontoutdraget. För att få ett sådant måste du också ofta betala extra i kassan på banken, medan det är gratis på internet. Att kontrollera att räkningarna är betalda med rätt belopp, kostar alltså pengar för den som inte har råd med dator.

Det är dyrt att ha ont om pengar.