E24:s Annika Creutzer: "Det stöter ut de unga"

Men bolånepriserna består

MIN EKONOMI

Förlorare är de unga bolåneköparna – vinnare är bankerna.

Annika Creutzer, chefredaktör på E24, reder ut frågorna om det nya bolånetaket.

Finansinspektionen gav ett väntat besked när man meddelade att bolånetaket ändras från 90 till 85 procent. Ett beslut som upprör en del – medan andra tycker det är helt naturligt. E24:s chefredaktör Annika Creutzer hjälper till att reda ut begreppen.

Varför har man tagit det här beslutet?

– Det är ett försök att dämpa den kraftigt stigande skuldsättningen på hushållen. Nu ska de sätta ner foten och de flesta på remissinstanserna tyckte att 85 procent var rimligt.

Vilka kommer att gynnas?

– Vad som händer när det blir bolånetak på 85 procent så kan bankerna sälja dyra topplån på resten. Troligen blir det nya bolånetaket en bra affär för bankerna.

Och vilka drabbas hårdast?

– De unga. Jag har skrivit en krönika på E24 där jag hävdar att det här stöter ut dom unga från bostadsmarknaden. Har man pluggat, skaffat sig en bra utbildning och får ett jobb, i exempelvis storstäderna, men inte har något sparkapital eller föräldrar som kan bidra med kontantinsatsen, så kan man tvingas tacka nej till arbetet. Det är det som är nackdelen med det här.

Vad skulle man gjort i stället?

– Jag hade hellre sett att vi hade fått amorteringskrav. Det hade varit bättre för de flesta människor och för rörligheten på arbetsmarknaden. Speciellt för unga och deras möjlighet att ta jobb på andra orter, då hade du haft möjlighet att köpa lägenheten. Amortering är ju något som signalerar att skulder är till för att betalas. Alla skulle gynnas.