Gott betyg till svenska banker

Sju banker – varav fem spanska – klarar inte europeiskt ”stresstest”

MIN EKONOMI

Spanska banker klarar inte EU-test

Sju banker, varav fem spanska, får underkänt i EU:s stresstest.

Men de flesta av de 91 europeiska bankerna är väl rustade för kristider, enligt rapporten.

Också de fyra svenska storbankerna klarade testet.

EU:s banktest, som genomförts av Committee of European Banking Supervisors (CEBS), görs för att se hur bankerna klarar av kriser.

Rapporten, som publicerades på fredagskvällen, visar att sju av de 91 testade bankerna inte klarar testet. Det handlar om fem spanska banker, en tysk bank och en grekisk bank.

De spanska bankerna är små regionala sparbanker som varit involverade i fastighetsutlåning. Att spanska banker är sämst rustade var inte förvånande, enligt Robert Bergqvist, chefekonom på SEB.

– De finns på en spansk fastighetsmarknad som varit i gungning, säger Bergqvist.

Framåtblickande test

De fyra svenska storbankerna klarade däremot testet med god marginal, enligt Finansinspektionen (FI), som kontrollerat de svenska bankerna.

– De har goda kapitalbuffertar för att hantera påfrestningar i ekonomin, säger Martin Noréus, biträdande avdelningschef på FI.

CEBS har gått ut med ett antal scenarion som testats på bankerna. Det handlar bland annat om dålig tillväxt, fallande börser, högre räntor och stora förluster.

Stresstester är framåtblickande. De visar alltså inte att situationen är allvarlig just nu utan att den kan bli det i framtiden.

"Inte få hybris"

Finansminister Anders Borg tycker att det är glädjande att bankerna i Sverige klarat sig så pass bra, men han vill inte att de ska börja ta risker.

– Det är viktigt att de svenska bankerna inte får hybris av resultatet, säger Borg.

Också finansministern anser att det var väntat att just de spanska bankerna skulle klara sig dåligt. Han betonar att det inte berör svenska banker eftersom de inte har någon stor exponering mot Spanien.

– Det är uppenbart att det här är en tillnyktring för bankerna. Vi måste ha ett stramare regelverk för hur banker drivs i Europa, säger Borg.

FAKTA

EU testar bankerna

EU:s stresstester av bankerna genomfördes för att hantera marknadens oro för en ny bankkris.

Totalt granskades uthålligheten i 91 banker i EU:s 27 medlemsländer.

Bankerna kontrollerades av myndigheterna i respektive land som sedan rapporterade till Committee of European Supervisors (CEBS).

I Sverige granskades SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea av Finansinspektionen.

Testerna visar bland annat hur stora kapitaltillskott som behövs i bankerna vid olika typer av kriser.

I stresstestet finns också ett hypotetiskt scenario som innebär stigande räntor och en försämrad BNP-utveckling med tre procent 2010–2011 jämfört med EU-kommissionens prognos.

(TT)

TT