HQ misstänks för svindleri

Förundersökning inledd

MIN EKONOMI

HQ Bank misstänks för svindleri och grovt bokföringsbrott.

Beskedet att en förundersökning inletts kom bara timmar efter att Carnegies köp av banken blivit klar.

– Det finns anledning att anta att HQ Bank i sin redovisning lämnat oriktiga uppgifter avseende tradingportföljens värde, säger statsåklagare Berndt Berger till TT.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, inleder en förundersökning om grovt bokföringsbrott och svindleri efter den senaste tidens händelser i HQ Bank.

Misstankarna väcktes när EBM analyserade Finansinspektionens utredning av HQ Bank.

Oriktig årsrediovisning

Detta har fått till följd att årsredovisningar och kvartalsrapporter gett en oriktig bild av bankens ekonomiska ställning. 

– Därför har jag beslutat att inleda förundersökning om grovt bokföringsbrott och svindleri. 

Av FI:s utredning, som EBM tagit in, så framgår det att det finns anledning att anta att HQ Bank i sin redovisning lämnat oriktiga uppgifter avseende tradingportföljens värde, säger statsåklagare Berndt Berger till TT. 

”Grovt bokföringsbrott”

Detta har fått till följd att årsredovisningar och kvartalsrapporter gett en oriktig bild av bankens ekonomiska ställning. 

– Därför har jag beslutat att inleda förundersökning om grovt bokföringsbrott och svindleri. 

Det krävs inte särskilt hög grad av misstanke för att inleda förundersökning, understryker Berger. Ingen har ännu delgivits misstanke om brott. 

– Nej, det är av naturliga skäl så att ingen har hörts ännu. För att förhör får man ju inte hålla förrän man har inlett förundersökning. 

Vilka riktar sig misstankarna mot?

– Jag kommer inte att gå in på frågan om vem eller vissa personer som kan komma att misstänkas. Det tyngsta skälet till det är att jag inte vill att folk ska delges brottsmisstanke genom massmedias försorg. 

På frågan om vad som närmast kommer att ske i utredningen svarar Berger:

– Vilka utredningsåtgärder vi kommer att vidta, det kommer jag inte avslöja.

Berger, som är åklagare på nationella ekobrottskammaren på EBM, har en grupp bestående av sju personer – poliser, ekonomer och finansanalytiker – till sitt förfogande.

TT: Hur ser du på det som har hänt i HQ Bank?

– Jag kommer inte att utveckla mina tankar och synpunkter på något sätt i det här läget, om vad som har hänt eller inte hänt.

Enligt tidigare mediespekulationer rörde EBM:s inledande granskning av HQ-skandalen även misstänkt insiderbrott. Men förundersökningen avser alltså än så länge endast grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.

– Jag kommenterar inte vad som kommer att göras, eller inte göras, vad gäller eventuella insideraffärer med direkt eller indirekt koppling till HQ Bank, säger Berger.

Aktien föll som en sten

Aktien i HQ AB, som i och med fredagens uppgörelse sålt HQ Bank till Carnegie, börjar handlas på Stockholmsbörsen igen klockan 13.30 på fredagen, meddelar Stockholmsbörsen i ett pressmeddelande.

Aktien, som handelsstoppades efter ett kursras på över 84 procent tidigare i veckan, kommer att kvarstå på börsens observationslista.

Påverkar inte köpet

HQ Banks likvidator Björn Riese har själv inte upptäckt något olagligt under den knappa vecka han varit inne i bolaget.

– Nej, så långt har jag inte kommit, säger han till TT.

Åklagaren har inte varit i kontakt med honom. Han kan heller inte se att brottsmisstankarna skulle äventyra affären med Carnegie.

– Nej, spontant kan jag inte se det.

– Föga förvånande, men jag vill inte kommentera detta vidare. Det är en HQ-fråga, säger Öresunds ordförande Sven Hagströmer till TT med anledning av Ekobrottsmyndighetens beslut.

– Det var det minst dåliga av alla dåliga alternativ, säger Hagströmer om Carnegies köp av HQ Bank och HQ Fonder.

– Men vi har valt att få vara med i den fortsatta resan i Carnegie, i och med att vi tror på ägarna och affärsidén.

TT: Hur känner du personligen, är detta en lättnad?

– Jag är besviken över att något bolag i sfären har skötts på det här viset. Men nu får kunderna tillgång till sina pengar och hamnar i en bra miljö.

Affären innebär en förlust på 353 miljoner kronor för Öresund. Hagströmer beskriver den som "kännbar", men säger att den förhoppningsvis kommer att kompenseras av ägandet i Carnegie.

HQ-aktien rasade omedelbart med drygt 61 procent till 3:50 kronor när handeln med aktien inleddes igen på eftermiddagen.

När handeln med HQ-aktien stoppades tidigare i veckan låg kursen på 9 kronor per aktie, vilket i sin tur kan jämföras med en topp för året på 143 kronor per aktie i april.

HQ:s storägare Öresund, som i och med transaktionen får konvertibla skuldebrev som gör bolaget till storägare i Carnegie, hade samtidigt stigit med 5,9 procent. Carnegies storägare Bure hade då stigit med 2,9 procent.

Tillgångarna i HQ beräknades enligt bolaget självt, efter försäljningen av HQ Bank, till cirka 60 miljoner kronor i tillgänglig kassa och kortsiktiga fordringar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM