Aktien rasade 83 procent

Aktiespararnas vd öppen för juridiska åtgärder mot personer i HQ:s ledning

MIN EKONOMI

HQ-aktien rasade med 83 procent till 9:60 kronor när handeln på Stockholmsbörsen inleddes. Kursen kan jämföras med en kurs på 143 kronor per aktie så sent som i april i år.

Kursraset på börsen innebär att HQ, HQ Banks moderbolag, nu är värt omkring 270 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett börsvärde på drygt 7 miljarder på toppen, i mitten av 2007, och närmare 4 miljarder så sent som i våras.

Huvudägarna Öresund och Mats Qviberg har förlorat de största beloppen. Men HQ har också tusentals småsparare i ägarledet. Av närmare 8 400 aktieägare har merparten, drygt 5 400 personer, bara upp till 500 aktier i HQ, enligt den senaste årsredovisningen. Genom fondbolag som Swedbank Robur är också tusentals svenskar indirekta delägare.

På frågan om aktieägarna i HQ riskerar att förlora ytterligare pengar svara Jonatan Holst, tillförordnad presschef på Finansinspektionen (FI):

– I en avveckling så ska kunder, insättare och fordringsägare få tillbaka sina pengar. Det som blir över delas sedan ut till aktieägarna. Sedan specifikt hur det kommer att se ut, det är likvidatorns uppgift att sköta.

– Tingsrätten har ju utsett en likvidator som nu är på plats. Han kommer att svara på alla frågor om likvidationen. Det är han som sköter den. Juridiskt sett så är det han som är ansvarig nu, alla frågor som rör likvidationen ligger helt i hans händer.

– Mitt huvudspår är att överlåta banken, att försöka hitta någon som kan driva verksamheten vidare, säger den utsedde likvidatorn, advokaten Björn Riese, på en pressträff.

Hans ambition är att detta ska kunna ske så snabbt som möjligt. Han försvarade beslutet att stänga banken.

Handelsbanken har ingen exponering mot HQ Bank i form av lån eller krediter. Övriga engagemang med HQ Bank som motpart beskriver Handelsbanken i ett pressmeddelande som "marginella" och utan risk för förluster.

Aktiespararnas vd Günther Mårder vill inte ge något råd till de tusentals aktieägarna i frågan om de ska sälja eller behålla HQ-aktien.

– Det är omöjligt att säga i dagsläget, säger han.

Morgonens kraftiga kursras kan dock vara en överreaktion, enligt Mårder.

– I alla sådana här lägen brukar det alltid ske en överreaktion till att börja med, och sedan en rekyl uppåt när man börjar se vilka värden som finns, säger han och fortsätter:

– Nu ska det ske en kontrollerad avveckling, och det är en stor skillnad jämfört med om man hade gjort en likvidation på grund av obestånd.

En nyckelfråga i sammanhanget är, enligt Mårder, om den option som HQ har att köpa tillbaka fondbolaget HQ Fonder från huvudägaren Öresund har något värde för en extern köpare.

– Är den helt värdelös, eller har den ett värde på marknaden och kan man vidaresälja den?

Öresunds exponering mot HQ AB uppgår till totalt 749 miljoner kronor, vilket motsvarar 10 procent av Öresunds substansvärde, skriver investmentbolaget i ett pressmeddelande. I exponeringen ingår aktier för 397 miljoner kronor. Därtill kommer förlagslån och preferensaktier som storägaren satsat på under krishanteringen sedan i maj.

Öresund köpte även HQ Fonder Sverige för 850 miljoner kronor i våras, en verksamhet som inte berörs av det banktillstånd som nu återkallats.

Öresund-aktien föll med 11,8 procent till 100:50 kronor, nytt årslägsta, under måndagens förmiddagshandel på Stockholmsbörsen. Det innebär att en tredjedel av Öresunds börsvärde gått upp i rök sedan årets toppnotering i mars.

Aktiespararnas vd Günther Mårder är öppen för att vidta juridiska åtgärder mot enskilda personer i HQ Banks styrelse och ledning.

– Just nu så utesluter vi inget, säger han.

Först vill Mårder dock avvakta ytterligare två utredningar om HQ-skandalen, dels Stockholmsbörsens, dels den som HQ-styrelsen själv startat. Börsens utredning lär enligt Mårder visa att HQ har brutit grovt mot informationsplikten.

– Och det skulle öppna för väldigt stora möjligheter att kunna gå vidare i en rättsprocess, och göra en skadeståndstalan, säger han.

Enligt Mårder står det redan nu klart att enskilda personer i HQ Bank har handlat i strid med bolagets intressen.

– Där finns det personer i både ledning och styrelse som har brustit.

På pressträffen upprepade likvidatorn Björn Riese utfästelser om att HQ Banks kunder är i fokus och att han ska värna dem "så gott det går".

Kunder och andra fordringsägare står först i kön för att få tillbaka pengar, först därefter kommer HQ Banks ägare.

– Det som blir över tillfaller ägarna, sade Björn Riese utan att kunna ge besked om hur mycket det kan handla om.

– Jag blev ju utsedd till likvidator bara för en liten stund sedan, påpekade han.

Riese försvarade beslutet att stänga banken under måndagen med att han behöver tid för att sätta sig in frågorna. Han gav inget besked om när banken kan komma att öppna igen, men annonserade att det blir en ny pressträff klockan 17 på måndagen.

TT