Lugn! Du hinner

Experten Annika Creutzers 11 supertips inför dagens deklaration

1 av 2 | Foto: Foto: MAGNUS SANDBERG
Deklarationen – en källa till oro för många. Men stressa inte. Annika Creutzer, chefredaktör för Pengar 24, bjuder på de viktigaste tipsen för dig som är sent ute.
MIN EKONOMI

■ ■ Ute i sista minuten?

Lugn, du är inte ensam.

Mellan 700 000 och 800 000 deklarationer har ännu inte kommit in till Skatteverket.

■ ■ Men nu är det dags att sätta fart.

Här ger Annika Creutzer, chefredaktör för Pengar 24, sina viktigaste tips till dig som deklarerar i elfte timmen.

1 Småavdragen lönar sig sällan

Lägg inte ner energi på de små avdragen om du är vanlig löntagare. Gränserna för när du kan göra avdrag är nu så hög att det sällan lönar sig att samla kvitton.

2 Rot och andra hustjänster

I år är det betydligt enklare att deklarera rot, rut och andra hustjänster. Din skattereduktion är redan förtryckt på deklarationsblanketten.

Tänk på att du inte kan dra av mer än det finns skatt att betala. Räcker inte skattepengarna kan du överväga om du och den du lever med kan fördela skattereduktionen annorlunda mellan er. Skriv det under ”Övriga upplysningar”.

3 Aktieförsäljningar

Har du bara aktiefonder ska fondförvaltaren ha rapporterat in affärer. Men har du egna

aktier måste du göra en del själv, även om du kan få en hel del hjälp från din depåförvaltare. Skatteverket vet bara vad du sålt aktien för. Vad du betalat måste du själv räkna ut. Ett tips är att gå in på Skatteverkets hemsida under ”Aktiehistorik”.

Handlar det om små summor och mycket räknejobb kan du i stället använda dig av schablonmetoden. Då tar du upp 20 procent av försäljningspriset som inköpskostnad.

Det kan bli lite mer i skatt men du sparar mycket besvär. Har din aktie stigit med mer än 400 procent är det fördelaktigare att använda schablonmetoden.

4 Avgångsvederlag

Om du under 2010 fick inkomster som gäller för flera år kan du sänka skatten genom reglerna för ackumulerad inkomst.

Förutom avgångsvederlag gäller det skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse eller försäkringsersättning.

Skriv under ”Övriga upplysningar” kort varför inkomsten är ackumulerad. Skattemyndigheten beräknar då skatten både på vanligt sätt och

enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas ut efter den beräkning som är bäst för deklaranten.

5 Sälja bostaden

Grunden för beskattningen vid bostadsförsäljningar är enkel. Priset du får vid en försäljning minus priset du en gång betalade ger en vinst som beskattas med 22 procent. I inköpspriset ingår provision och liknande som du betalade vid köpet. Även lagfartskostnad och eventuella kostnader för pantbrev. Från försäljningspriset får du dra av för exempelvis mäklararvode och om-, ny- och tillbyggnad. Som installation av bergvärme, braskamin och köksrenovering. Du får också göra avdrag för reparation och underhåll försäljningsåret och fem år före. Du har i vissa fall möjlighet att skjuta upp en skatt på vinsten genom att begära uppskov. Numera får du betala en årlig skatt på uppskovet med 0,5 procent på vinstbeloppet.

6 Betala av gamla uppskov

På underlaget för deklaration ser du vad du betalar i skatt på ditt uppskov efter en bostadsförsäljning. Denna skatt är 0,5 procent på den vinst du har skjutit upp.

Vill du inte betala skatten varje år kan du alltså lösa hela eller delar av ditt gamla uppskov.

Det minsta belopp du får återföra till beskattning är en vinst på 20 000 kronor. Är hela uppskovet lägre får du återföra det. På blankett K2 deklarerar du den vinst som du vill skatta av.

7 Sålt på auktion och på nätet

Det är lätt att glömma bort att vinsten från lösöreförsäljningar är skattepliktig. Men Skatteverket gör ofta razzior, så se upp. De allra flesta slipper dock skatten eftersom det finns fördelaktiga schablonavdrag.

Räkna ihop vad du sålt samlarföremål, prydnadsföremål och föremål för nyttobruk för under ett år. Dra i från inköpskostnader. Har du ingen kostnad får du ändå dra av 25 procent av det du sålt föremålet för som inköpskostnad. Dra sedan i från schablonbeloppet 50 000 kronor. Det som återstår är den skattepliktiga vinsten. Den deklareras på K9 och beskattas med 30 procent.

8 ”Studentavdraget”

Det kallas ofta studentavdraget, men alla som uppfyller kraven har rätt till avdraget. Det heter egentligen ”avdrag för tillfälligt arbete på annan ort”. Kravet är att du arbetar på en annan ort än din bostadsort och att du måste övernatta där. Avståndet ska vara mer än 5 mil. Avdraget är i tre delar, ökade levnadsomkostnader, ökade boendekostnader och reskostnader.

För ökade levnadsomkostnader, det vill säga måltider och småutgifter, får du exempelvis

göra avdrag för högst en månad med ett schablonbelopp på 105 kronor per dag i Sverige.

Har du veckopendlat eller åkt hem då och då kan du göra avdrag för högst en hemresa i veckan med billigaste färdmedlet.

9 Pensionsspara inte för mycket

Notera att det maximala avdraget för pensionssparande är 12 000 kronor. Har du betalat in mer till din pensionsförsäkring riskerar du att betala skatt två gånger på det överskjutande beloppet.

Du får inget skatteavdrag nu – och måste betala inkomstskatt på pengarna när de betalas ut. Har du betalat in för mycket kan du flytta en del till nästa års deklaration. Men då får du se upp så att du inte betalar in för mycket i år. Du kan bara flytta ett överskott ett år framåt i tiden.

10 Hyra ut bostad

Oavsett hur länge du hyr ut så får du göra ett schablonavdrag på 12 000 kronor. Hyr du ut en villa eller fritidshus får du dessutom

göra avdrag med 20 procent av hyran. Det innebär att du kan hyra ut för totalt 15 000 kronor utan att det blir någon skatt.

Har du både hyrt ut lägenheten och fritidshuset så kan du göra avdrag på varje bostad.

Är ni två eller flera ägare kan ni fördela avdrag och intäkter mellan er. Skriv under Övriga upplysningar vem eller vilka det berör.

11 Småföretagaravdraget

Har du enskild firma eller handelsbolag kan du få din egenavgift nedsatt. Men du måste själv ansöka om denna skatterabatt. Beloppet är

5 procent av det överskott du har i din aktiva näringsverksamhet.

Taket är 10 000 kronor för enskild firma och 20 000 kronor för handelsbolag. För enskild firma krävs bara ett kryss i ruta 142. Men för handelsbolag krävs att du räknar ut beloppet och anger hur mycket du ska ha, och den andra delägaren gör det samma, i ruta 143.

Du måste ha ett överskott på minst 40 000 kronor. Dessutom krävs att du hade fyllt 26 år men inte 65 år den 1 januari förra året.

FAKTA

OBS! Behöver du hjälp – ring Skatteverkets Skatteupplysning på 0771– 567 567. Där kan du också begära anstånd i två veckor – men då måste du ha ett giltigt skäl, som sjukdom eller liknande.

Och du, en sak till: glöm inte att kontrollera alla siffror – noga.

ARTIKELN HANDLAR OM