Dagens namn: Frej, Freja
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Min Ekonomi

– Vi har en stökig period framför oss

Strejker och demonstrationer i Grekland avlöstes av kravaller i England.

Mycket har hänt sedan Riksbanken i juli flaggade för höjd styrränta. Samtidigt har osäkerheten aldrig varit större.

De experter som Aftonbladet varit i kontakt med är överens: När Riksbanken träffas på tisdag fattar de beslut om orörd ränta.

VAD HÄNDER MED RÄNTAN – EXPERTERNA SVARAR

Cecilia Skingsley, analytiker på Swedbank

Kommer reporäntan att höjas eller ligga kvar?

– Jag tror att de lämnar reporäntorna oförändrade den här gången och att man justerar ner den kommande prognosen.

– Men den här gången är det svårt. På Swedbank räknar vi med 25 procents sannolikhet för en höjning.

Vad blir avgörande för Riksbankens beslut?

– Att Federal Reserve i augusti gick ut med att räntan ska vara oförändrad i två år var ett viktigt besked från amerikanska centralbanken. Det är en väldigt skarp signal om att amerikansk ekonomi har en lång väg att vandra innan det skett en återhämtning.

Hur påverkar det mig som privatperson?

– Om man inte har tiden eller intresset för att följa med i de olika vindlingarna så ska man ha begränsat med risk i sitt sparande och en del av sina bolån kan man också ha bundna. Det är säkert värt att vänta in och se om de kommer att slå ner på höjningstakten.

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB

Kommer reporäntan att höjas eller ligga kvar?

– Det mesta talar för att man inte gör någonting med räntan den här gången. Samtidigt har Riksbanken inte sagt något nytt sedan förra mötet. Så det finns en liten risk för att det blir en

höjning.

Vad blir avgörande för Riksbankens beslut?

– Absolut viktigast är vad som händer i Sverige. Det ser fortfarande rätt starkt ut, arbetsmarknaden ser ut att förbättras. Men i framtiden kan det bli en nedgång i ekonomin.

– USA är en viktig pusselbit, men även det som händer i Tyskland. Det som händer där drabbar oss, både positivt och negativt.

Hur påverkar det mig som privatperson?

– Jag tycker inte att man ska göra några panikåtgärder. De flesta människor har trots allt kvar ett jobb och lön. Man måste se till sin egen situation.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea

Kommer reporäntan att höjas eller ligga kvar?

– De kommer att låta den ligga still. Sedan kommer man att sänka räntebanan framåt, att det blir mindre räntehöjningar än vad man signalerat tidigare.

Vad blir avgörande för Riksbankens beslut?

– Vi har fått en helt ny spelplan. Det ser värre ut internationellt och det finns en risk för svenska företag. Det är ganska mycket att förlora på att höja nu i stället för att avvakta.

Hur påverkar det mig som privatperson?

– Jag tycker att man ska vara medveten om att det är en ganska stökig period vi har framför oss och att man ska skapa marginaler så att man kan hantera situationen.

Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB

Kommer reporäntan att höjas eller ligga kvar?

– Allt är möjligt, det är ett väldigt osäkert läge. Men jag tror att räntan kommer att ligga kvar. Så mycket negativt har hänt sedan början av juli.

Vad blir avgörande för Riksbankens beslut?

– Det har varit stora fall på aktiemarknaden. Dessutom har USA, euroområdet och även

Sverige vilat på dålig ekonomisk statistik.

Hur påverkar det mig som privatperson?

– Det är ett bra läge att avvakta vad Riksbanken fattar för beslut. Men samtidigt kan man kolla på att binda delar av bolånen. Bindningstiden på två till fem år är ganska förmånlig just nu.

Reporäntan och styrräntan

Riksbankens direktion, med sex direktörer, bestämmer hur hög styrräntan ska vara. De sammanträder sex gånger per år på så kallade penningpolitiska möten.

Beslutet ska fattas av en majoritet i gruppen, där riksbankschefen Stefan Ingves har utslagsröst. Direktionen håller möte i morgon. På onsdag blir beslutet om styrräntan offentligt.

Aftonbladet
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet