Så vet du om du behöver en sjukvårdsförsäkring

Prisjämförelse: Billigaste och dyraste bolagen

Foto: COLOURBOX
MIN EKONOMI

Allt fler väljer att teckna en privat sjukvårdsförsäkring för att gå före i vårdkön och få privat vård vid sjukdomsfall.

Men är det nödvändigt?

Aftonbladet Mina Ekonomi reder ut.

De senaste åren har privata sjukvårdsförsäkringar blivit allt vanligare. Försäkringen garanterar att du snabbt får vård om du blir sjuk och exempelvis måste opereras. Du får alltså tillgång till privat vård och slipper vänta i landstingets vårdkö.

Sjukvårdsförsäkringen förväxlas ofta med en sjukförsäkring, som inte ersätter vården om du blir sjuk utan ersätter det inkomstbortfall du drabbas av om du blir sjuk.

Den vanligaste anledningen till att man skaffar en sjukvårdsförsäkring är att man inte är nöjd med den vård man har rätt till i Sverige.

Behövs den?

Vem som helst kan teckna en sjukvårdsförsäkring, men det är vanligt att arbetsgivare tecknar den åt sina anställda. Enligt en undersökning från Svensk Försäkring har cirka 80 procent av dem som har en sjukvårdsförsäkring fått den via sin arbetsgivare. Detta tjänar arbetsgivaren på eftersom de anställda snabbt får vård och oftast inte tvingas till lika långa sjukskrivningstider.

Den som inte har en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare kan teckna en privat.

Enligt experterna går det inte att svara på om en privat sjukvårdsförsäkring är nödvändig eller inte.

– Du kan titta på hur långa kötiderna är inom landstinget där du bor och fundera på hur såbar du är om du skulle bli sjuk, och hur länge du kan vänta på vård för att bilda dig en uppfattning om du tycker det är värt att teckna en sjukvårdsförsäkring, säger Christina Meder på Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå.

Jämför bolagen

Bestämmer du dig för att teckna en försäkring är det viktigt att du jämför priserna mellan de olika bolagen. Det kan skilja flera hundralappar mellan ett bolag och ett annat, och premien blir dyrare ju äldre du är.

– Skapa dig en uppfattning om vad försäkringen kan ersätta. Alla försäkringar har ett försäkringsvillkor som styr rätten till ersättning, omfattningen kan variera, säger Christina Meder.

Tänk också på att en sjukvårdsförsäkring bara omfattar skador och sjukdomar som uppkommer efter försäkringstillfället. Du kan alltså inte teckna en försäkring och bli behandlad för en skada du redan har.

Kolla upp det här innan du tecknar en sjukvårdsförsäkring

Finns tidsgränser angivna inom vilka du ska erbjudas vård. Ges kompensation om garantin inte uppfylls?

Hur lång är ansvarstiden? - Den längsta tid som ersättningen lämnas för ett skadefall. Maxtid kan finnas för hur länge ersättning utgår, till exempel obegränsad tid, ett år eller antal betalningstillfällen.

Finns möjlighet till second opinion – att få ytterligare ett läkarutlåtande?

Vilken sjukvårdsrådgivning erbjuds, tillgänglighet?

Finns möjlighet till hjälp vid eftervård och rehabilitering?

Ta reda på hur länge försäkringen varar. Om det är en fördel att kunna ha kvar den länge tänk då på att premien ökar kraftigt med stigande ålder.

Se till att fylla i hälsodeklarationen, som du får innan du tecknar försäkringen, ordentligt. Innehåller den några felaktigheter gäller inte försäkringen när du behöver den.

Källa: Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå

Detta ingår ofta i en sjukvårdsförsäkring

Vad som ingår i en sjukvårdsförsäkring skiljer sig åt beroende på försäkringsbolag. Hos nästan alla bolag ingår detta:

Läkarvård på grund av sjukdom och olycka samt operationer och sjukhusvård.

Mediciner, resor till och från sjukhus och hjälpmedel.

Rehabilitering.

Sjukrådgivning via telefon eller mejl.

Innehållet i försäkringen påverkas av hur mycket man är beredd att betala i premie och vilken självrisk som gäller.

Så mycket kostar sjukvårdsförsäkringen

FOLKSAM:

16-29 år – Bas 60kr/mån, Plus 115 kr/mån, Max 285 kr/mån

30-34 år – Bas 72 kr/mån, Plus 145kr/mån, Max 359 kr/mån

35-39 år – Bas 81 kr/mån, Plus 175 kr/mån, Max 434 kr/mån

40-44 år – Bas 89 kr/mån, Plus 192 kr/mån, Max 476 kr/mån

45-49 år – Bas 101 kr/mån, Plus 237 kr/mån, Max 648 kr/mån

50-54 år – Bas 119 kr/mån, Plus 283 kr/mån, Max 656 kr/mån

55-59 år – Bas 149 kr/mån, Plus 375 kr/mån, Max 814 kr/mån

60-65 år – Bas 191 kr/mån, Plus 482 kr/mån, Max 1047 kr/mån

66-70 år Plus 636 kr/mån, Max 1382 kr/mån

71-75 år Max 1824 kr/mån

TRYGG-HANSA:

16-29 år – Grund 197 kr/mån, Stor 267 kr/mån

30-34 år – Grund 248 kr/mån, Stor 335 kr/mån

35-39 år – Grund 299 kr/mån, Stor 405 kr/mån

40-44 år – Grund 328 kr/mån, Stor 445 kr/mån

45-49 år – Grund 379 kr/mån, Stor 514 kr/mån

50-54 år – Grund 452 kr/mån, Stor 612 kr/mån

55-59 år – Grund 562 kr/mån, Stor 761 kr/mån

60-65 år – Grund 722 kr/mån, Stor 978 kr/mån

66-70 år – Grund 1297 kr/mån, Stor 1757 kr/mån

LÄNSFÖRSÄKRINGAR:

16-29 år – Grund 270 kr/mån, Komplett 304 kr/mån

30-39 år – Grund 337 kr/mån, Komplett 354 kr/mån

40-49 år – Grund 405 kr/mån, Komplett 562 kr/mån

50-54 år – Grund 486 kr/mån, Komplett 730 kr/mån

60-64 år – Grund 648 kr/mån, Komplett 913 kr/mån

65-69 år – Grund 782 kr/mån, Komplett 1095 kr/mån

70-74 år – 1295 kr/mån, Komplett 1676 kr/mån

Äldre än 75 år – Grund 1538 kr/mån, Komplett 1918 kr/mån

IF:

Försäkringsbolaget har en standardprodukt för privatpersoner som vill ha sjukvårdsförsäkring. Den fungerar enkelt uttryckt så att man tar kontakt med IF antingen före eller efter remiss från primärvården. Har man inte fått remiss och behöver träffa en specialist kostar det 500 kr i avgift/självrisk, annars gratis.
35-42 år – 327 kr/mån

43-54 år – 404 kr/mån
55-61 år – 673 kr/mån
Äldre än 62 år – 1041 kr/mån

ARTIKELN HANDLAR OM