Giftrester i ekologiska olivoljor

Innehöll bekämpningsmedel.
MIN EKONOMI

När tidningen Råd & Rön testade tio olika ekologiska olivoljor innehöll fem av dem rester av DDT och andra bekämpningsmedel.

I tre av oljorna hittades rester av insektsgiftet klorpyrifos som påverkar nervsystemet, i en upptäcktes spår av det förbjudna bekämpningsmedlet DDT.

Det finns inget gränsvärde för klorpyrifos i olivolja, men i oliver är maxgränsen 50 mikrogram per kilo. Högsta halten i de testade olivoljorna var 28,4 mikrogram/kg. Halten DDT i en olivolja var 6 mikrogram/kg – ett acceptabelt dagligt intag är 10 mikrogram/kg kroppsvikt och dag.

TT