Stor skillnad i synen på bopriser

MIN EKONOMI

Hushållens syn på bostadspriser skiljer sig kraftigt åt i landet. I Stockholm är förtroendet starkast, medan Malmöborna tror på fallande priser.

SEB:s Boprisindikator, som är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och andelen som tror på fallande priser, ligger på 10 i oktober. En liten minskning från september, då indikatorn var 11.

Sedan förra mätningen har Riksbanken sänkt reporäntan, men det tycks inte ha påverkat hushållens förtroende för bostadsmarknaden.

– Trots att räntan är lite lägre blir ändå boprisindikatorn något svalare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Men i Stockholm är hushållen betydligt mer optimistiska än snittet. Där ligger indikatorn på 28.

– Stockholm har klarat sig rätt bra från den arbetslöshet som kom med finanskrisen 2008. Det tillsammans med stor inflyttning och att det byggs lite har hjälpt att hålla priserna uppe, säger Gunilla Nyström.

I Skåne ligger indikatorn däremot på minus 8, vilket tyder på att priserna kommer att fortsätta falla i regionen. Särskilt i Malmö har bostadsmarknaden varit svag de senaste åren.

– Det är en Köpenhamnssmitta. Priserna har sjunkit mycket i Danmark och Malmö följer den utvecklingen.

FAKTA

SEB:s boprisindikator hittills i år

Oktober 10

September 11

Augusti 18

Juli 14

Juni 13

Maj 20

April 15

Mars 1

Februari –13

Januari –17

Undersökningen genomförs varje månad av Demoskop på uppdrag av SEB och bygger på 1 000 intervjuer, denna gång genomförda under perioden 25 september till 3 oktober 2012.

Källa: SEB (TT)

TT