Villaägarna rasar: Räntorna borde vara ännu lägre

MIN EKONOMI

De senaste dagarna har samtliga banker gett sig ut på en charmoffensiv och sänkt sina boräntor.

Men statistiken visar att de kan sänka sin räntor långt mycket mer – bankerna tjänar fortfarande rekordmycket på bolånen.

– De har fortfarande saftiga marginaler, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Kurvan visar marginalen mellan femårsräntan bankerna erbjuder sina kunder och den femåriga bostadsobligationsräntan.

I måndags sänkte SBAB både sin korta och långa boräntor med flera procentenheter. I går följde de övriga bankerna efter och samtliga storbanker sänkte också sina räntor.

Förklaringen löd lägre marknadsräntor.

"Borde vara ännu lägre"

Men enligt statistik från Villaägarnas Riksförbund är marginalen mellan femårsräntan bankerna erbjuder sina kunder och den femåriga bostadsobligationsräntan – som är en viktig del av bankernas upplåningskostnad – fortfarande rekordhög. Skillnaden är i dag 1,55 procentenheter, mer än en dubblering sedan 2008.

Med andra ord – du borde kunna få ner din boränta långt mer än vad bankerna i dag officiellt erbjuder sina kunder.

– Bankerna tjänar fortfarande mycket pengar på sin bolån, och så länge de kommer undan med det kommer de att fortsätta med det, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Dyrare att låna

Bankerna har under det senaste årets diskussion om boräntemarginaler påstått att kostnaderna för upplåning ökat. De har bland annat sagt att kostnaderna för att låna ut på tre månader till kunderna har ökat på grund av finanskrisen. Därför har de varit tvungna att själva ta långa lån och sedan dela upp lånen till kunderna. Bankerna får då en så kallad ”swapkostnad” eftersom de omvandlar de långa lånen de själva tar till kundernas korta.

Men enligt Daniel Liljeberg håller inte den förklaringen.

– Min poäng är att swapkostnaden uteblir när hushållet vill binda på till exempel. fem år. Istället bör banken ha relativt låga kostnader eftersom ett bolån som är bundet på fem år sköter sig självt i stort sett från den dagen kunden har skrivit på. Risken är låg för banken eftersom den ränteskillnadsersättning som hushållet blir skyldigt om man vill bryta lånet i förtid är mycket hög.

Vad kan man göra som kund för att få ner räntan?

– Att vara mer rörlig. Många kunder delar upp sina lån, man har en del bundet under kortare tid och del bundet lite längre. Problemet då är det blir svårt att flytta lånet till en annan bank och man hamnar i ett sämre förhandlingsläge. Har man kortare lån som förfaller samtidigt blir man mycket rörligare som kund och kan dra vidare till en annan bank som erbjuder bättre ränta. Nackdelen med att vara rörlig är dock att man blir mer utsatt för svängningar i räntan.

"Flera faktorer påverkar"

Eva Odefalk, presskontakt på SEB, håller inte med om att bankerna kan sänka marginalerna ännu mer.

– Det finns en del faktorer som på påverkat marginalerna över lag och generellt har de stigit lite grann. Bland annat påverkar en generellt högre risk på marknaden, och att vi banker fått högre kapitaltäckningskrav.

Enligt henne går det inte att prata om en generell marginal på bolånen, eftersom kunderna får olika villkor.

– Vår räntesättning fungerar så att alla kunder får en individuell
ränta som beror på flera saker, bland annat vad man har för helhetssituation i sin ekonomi och vad man lånar till för bostad.

Kolla hur mycket du får låna här.

FAKTA

Så har bankernas marginaler ökat

Skillnaden mellan bankernas femårsränta och den femåriga bostadsobligationsräntan:

Oktober 2008 – 0,665%

Januari 2009 – 0,855%

Juli 2009 – 0,14%

Januari 2010 – 0,635%

Juli 2010 – 0,85%

Januari 2011 – 0,88%

Juli 2011 – 1,11%

Januari 2012 – 1,66%

Juli 2012 – 1,2%

Oktober 2012 – 1,52%

Källa: Riksbanken/ Comboloan/ Villaägarna

ARTIKELN HANDLAR OM