Så skyddar du pengarna i krisen

Skuldkrisen i sydeuropa har fördjupats och Spanien har fått sänkt kreditbetyg

Foto: Foto: AP
Demonstrationer mot nedskärningar i Spanien.
MIN EKONOMI

Internationella valutafonden säger att skuldkrisen i södra Europa förvärrats.

Samtidigt fick Spanien i går sänkt kreditbetyg till strax över skräpstatus.

Så här skyddar du dina pengar i krisen.

Internationella valutafonden, IMF, bedömer att krisen i Sydeuropa inte har förbättrats och att krisen i det globala finanssystemet har ökat det gångna halvåret.

Om euroländerna inte förmår att skapa en bankunion och krisländerna i valutaunionen som Spanien och Grekland inte genomför utlovade reformer kan det bli en betydligt värre kris.

Samtidigt fick Spanien i går sänkt kreditbetyg av institutet Standard & Poor's. Spanien har nu betyget BBB-, strax över skräpstatus.

Hur ska man då agera som privatperson i Sverige för att skydda sin ekonomi? Aftonbladet Min ekonomi bad fyra experter reda ut hur krisen påverkar dig:

■ ■ ■ Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea:

Hur påverkas Sverige och svenska jobb av krisen?

– Krisen i Europa är något som pågått länge, det som händer just nu är ingen överraskning. I Sverige är vi väldigt beroende av utrikeshandeln och vår finansiella marknader är tätt integrerade med omvärlden. Den svenska exporten har dock haft oväntad stor motståndskraft, men vi ser nu oroande tecken på en nedgång och export- och industriföretagen upplever en vikande orderingång. Vi befarar därför att vi har en svag ekonomisk utveckling de närmaste månaderna, och att arbetsmarknaden försvagas. Men det är inte i närheten av det vi upplevde hösten 2008, och även om vår prognos är något dyster är svensk ekonomi överlag stark.

Ska man vara orolig?

– Det är ingen allvarlig kris Sverige står inför, vi har en sättning i konjunkturen, så man behöver inte som privatperson vara allt för orolig.

■ ■ ■ Heidi Elmér, chefekonom, Skandia:

Hur påverkar krisen Sverige?

– Egentligen är det inget nytt som hänt. Krisen i Sydeuropa har pågått i flera år, men grundproblemen finns fortfarande kvar. Sverige har stor utrikeshandeln. Om omvärlden går svagt får svenska exportföretag lägre tillväxt, vilket påverkar Sverige som helhet.

Hur påverkar krisen svenska hushållen?

–Det finns flera kanaler som på olika sätt påverkar hushållen. För det första bidrar krisen till att styrräntorna är fortsatt låga, därmed kommer bolåneräntor vara kvar på låga nivåer ännu ett tag. För det andra har det generellt sett varit oroliga marknader. det kan vara bra att se över sitt sparande och vilken risk man är beredd att ha och fördela sina placeringar över olika tillgångslag, till exempel aktier, räntor men även andra placeringsalternativ som råvaror.

Hur kan man rusta sig mot en eventuell ytterligare nedgång i konjunkturen?

– Jag tror att man bör fundera på vilken horisont man vill ha. Har men kort placeringshorisont kan det vara fördel att placera i pengarna i ränteplaceringen, där företagsobligationer kan ge bra avkastning till en låg risk. För längre placeringar, som pensionen, är aktier fortfarande ett bra långsiktigt sparande. Men då får man vara beredd på att avkastningen kortsiktigt kan variera kraftigt.

■ ■ ■ Gunilla Nyström, privatekonom, SEB:

Hur påverkar krisen svenska privatpersoner?

– Man ska vara medveten om att Sverige är en liten, öppen exportberoende nation. Krisen slår till mot oss på det sättet att exporten blir lägre, vilket kan påverkar arbetsmarknaden.

Ska man tänka på något speciellt när det gäller sin egen privatekonomi?

– För att gardera sig mot eventuell arbetslöshet och andar oförutsedda utgifter bör man att buffertsparande, på ungefär två nettomånadslöner. Har du ett sådant sparande kan du ha kvar ditt eventuella långsiktiga sparande i fonder, aktier eller företagsobligationer. Vi är inne i syrefattig period med låg tillväxt, men det hindrar inte att man kan placera det långsiktiga sparandet i andra sparformer än räntor.

Ska man tänka på något speciellt när det gäller pensionsbesparingarna?

– Premiepensionen är ju ett väldigt långsiktigt sparande, särskilt för de som fortfarande är unga, så där behöver man inte agera på något speciellt sätt.

■ ■ ■ Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea:

Ska man agera på något speciellt när det gäller sitt sparande?

– Man måste se över hur man har sparandet placerat. Har man fonder eller aktier som är exponerade i något av de krisdrabbade länderna bör man fundera på om vågar har det så. Ett tips är att du går till din bank och diskuterar med den hur du bäst placerar sparandet just nu.

Kan man göra något för att rusta sig mot en eventuell fördjupad lågkonjunktur i Sverige?

– Man kan fundera på hur man själv skulle drabbas om man till exempel blir arbetslös. Fundera på om du har ett tillräckligt stort buffertsparande, vilka utgifter du kan skära ner på och om du lätt kan hitta andra jobb.

Ska man vara orolig?

– Nej, det behöver man inte. Men för att minska anledningen till oro kan man se över sin privatekonomi. Det leder ingenstans att vara orolig, det förvärrar bara situationen. Försök att leva så vanligt som möjligt, men ha bra kontroll över din ekonomi.