Fler tror på stigande bopriser

MIN EKONOMI

Fler tror på lägre boräntor och stigande bostadspriser det närmaste året. Mest optimistiska är de unga, där mer än hälften tror att priserna kommer gå upp.

Svenskarnas syn på bostadsekonomin är mer positiv nu än i våras, visar en undersökning som Nordea har gjort. En knapp tredjedel trodde i september på stigande bostadspriser de närmaste 12 månaderna, jämfört med en fjärdedel i mars.

– Jag tror att det har att göra med att det fram till för bara några veckor sedan har det varit väldigt positiva signaler för svensk ekonomi, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom hos Nordea.

Bland stockholmarna tror fler på prisökningar än genomsnittet, medan smålänningarna i stället tror på fallande bostadspriser.

Allra mest optimistiska är de unga. Bland 18–25-åringarna tror 54 procent att priserna kommer att stiga.

– Är man i första delen av sin bostadskarriär och precis har köpt bostad, då hoppas man att priserna ska gå upp, säger Ingela Gabrielsson.

I september var det också fler svenskar som trodde att bolåneräntorna kommer gå ned jämfört med i våras. Två av tre tror på lägre eller oförändrade räntor det närmaste året.

FAKTA

Svenskarnas syn på boekonomin

31 procent av svenskarna tror på stigande bopriser, jämfört med 26 procent i mars.

54 procent av 18-25-åringarna tror på stigande priser, en ökning från i mars då 37 procent trodde att priserna skulle gå upp.

36 procent av stockholmarna tror att priserna kommer stiga, medan bara 22 procent av smålänningarna gör det. I Småland tror 30 procent på lägre priser.

36 procent tror att boräntorna ska falla det närmaste året. I mars var den siffran 30 procent.

Undersökningen bygger på 1 015 intervjuer genomförda av TNS Gallup på uppdrag av Nordea under perioden 6-16 september.

Källa: Nordea (TT)

TT