Så mycket betalar du i skatt

Ny rapport: Hit går dina skattepengar

Foto: COLOURBOX
En ny rapport visar vad svenskarnas skatt går till.
MIN EKONOMI

Den i särklass största utgiften för svenskarna är skatten.

En ny rapport från Swedbank visar hur mycket du egentligen betalar i skatt och var skattepengarna går.

En person med en bruttomånadslön på 25 000 kronor bidrar med 17 200 kronor i skatt per månad. Detta enligt en ny rapport från Institutet för privatekonomi, Swedbank.

I rapporten exemplifieras hushållens skatt även av en tvåbarnsfamilj med en sammanlagd bruttomånadslön på 55 000 kronor. Det sammanboende paret bidrar med 38 000 kronor i skatt.

I beräkningen ingår skatten som syns i lönekuvertet, skatten på konsumtion och arbetsgivaravgiften.

”Förståelse för vad välfärden kostar”

– Att veta vad vi betalar för olika samhällstjänster och hur våra skattepengar fördelas är en väg till att öka förståelsen för vad vår välfärd faktiskt kostar, säger Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för privatekonomi, i ett pressmeddelande.

I rapporten presenteras hur mycket ett hushålls skatter kan handla om och vad skattepengarna går till.

– Skatten som syns i lönekuvertet är en sak, men räknas även skatten på konsumtion och arbetsgivaravgiften in, blir skatten tre gånger så hög, säger Maria Ahrengart.

Största utgiftsposterna

Den egna ålderspensionen, specialistläkarvården inom landstinget, kommunens finansiering av äldreomsorg, grundskola och förskola är stora utgiftsposter för skattebetalarna, enligt rapporten.

Typhushållet för en ensamstående löntagare betalar 6 100 kronor per månad till kommunen, 4 300 kronor går till ålderspensionen, 3 380 kronor till landstinget och 3 360 kronor till staten.

Siffrorna per månad för tvåbarnsfamiljen är 13 600 kronor till kommunen, 9 470 kronor för ålderspensionen, 7 530 kronor till landstinget och 7 260 kronor till staten.

Fotnot: Klicka på bilderna i faktarutan för att se vad din skatt går till.

FAKTA

Så fördelas typhushållens skatt inom den offentliga sektorn (kronor per månad)

Ensamstående, månadsinkomst 25 000 kr

Staten: 3 360

Primärkommunen: 6 100

Landstinget: 3 380

Ålderspensionen: 4 300

Begravningsavgift: 60

Totalt: 17 200

Sammanboende par med två barn, månadsinkomst 25 000 kr resp 30 000 kr

Staten: 7 260

Primärkommunen: 13 600

Landstinget: 7 530

Ålderspensionen: 9 470

Begravningsavgift: 120

Totalt: 38 000

Hit går typhushållens statliga skatt (kronor)

Så används skatten till kommunen (kronor)

Så används skatten till landstinget (kronor)

Källa: Institutet för privatekonomi, Swedbank