Chockhöjning för tomträtt stoppas

MIN EKONOMI

Småhusägare som bor med tomträtt ska få en uppräkning av tomträttsavgälden varje år och därmed slippa risken för drastiska höjningar vart tionde år, föreslår regeringens utredare av tomträttsreglerna. Men utredningen säger nej till att införa en friköpsrätt.

Förslagen har betydelse för nära 50 000 småhusägare och för boende i lägenheter i över 6 000 flerbostadshus med tomträtt. De nya reglerna, som nu lämnats till regeringen, föreslås börja gälla i juli 2014.

TT