Creutzer: Ska vara glada att sänkningen bara blev 0,25

MIN EKONOMI

Det blev som väntat en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter.

Men hur mycket det påverkar våra plånböcker återstår att se.

Sparräntan sjunker troligen lika mycket som sänkningen men frågan är om låneräntorna också gör det.

Under året som gått har vi sett hur boräntorna allt mindre styrs av Riksbankens styrränta, reporäntan. Det är den låneränta som Riksbanken tar ut av andra banker. Den brukade tidigare slå igenom direkt på de räntor som dessa banker i sin tur tar ut för bolånen. Men bankerna lånar också upp pengar på den internationella kapitalmarknaden och marknadsräntorna styr också våra boräntor.

Svenska banker lånar billigare

Faktum är att den rörliga boräntan, 3-månadersräntan, har fallit mer under året än vad Riksbanken har sänkt reporäntan. Inklusive dagens sänkning med 0,25 procentenheter har Riksbankens sänkt en procentenhet. Den rörliga räntan, 3-månadersräntan, har hittills sänkts ungefär 1,1 procentenheter – och då har ännu inte dagens reporäntesänkning inte slagit igenom.

Förklaringen är att Sverige blir ett allt mer attraktivt land för att placera pengar i. En del vill gå så långt som att kalla vårt land det nya Schweiz. Detta har gjort att svenska banker lånar allt billigare och det är detta som märks när boräntorna sjunker mer än reporäntan.

Den billigare upplåningen kanske skulle ge ännu större effekt om vi var bättre på att pruta på bolånen. Fortfarande är det allt för många som bara vänder sig till en bank när de vill ha ett bolån. Mitt råd är att prata och förhandla med tre banker i två omgångar för att pressa räntan så långt ner som möjligt. En prutmån på 0,4-0,5 procentenheter är rimlig för den med god ekonomi som har en bostad som inte är alltför belånad och som ligger i ett attraktivt område. 

Sänkning kan skada Sverige

Riksbankens sänkning av reporäntan i dag handlar om mer än boräntor. Framför allt är den ett tecken på att hjulen snurrar allt långsammare i svensk ekonomi. Höstens många varsel på arbetsmarknaden har troligen varit en av de viktigare faktorerna i beslutet att sänka räntan. Nu stannade sänkningen vid 0,25 procentenheter. Det fanns analytiker som förutspådde en sänkning på 0,5 procentenheter. Det hade varit ett tecken på en mycket allvarlig kris för den svenska ekonomi och en rejäl varningssignal om att arbetslösheten kommer att stiga kraftigt. Glädjen över sänkta boräntor hade då haft en mycket mörk och oroande baksida. Troligen hade det också skadat bilden av Sverige och frågan är om de svenska bankerna hade kunnat få lika billig upplåning framöver. Med andra ord hade det varit risk för att reporäntesänkningen hade motverkats av en högre internationell upplåning. Slutresultatet hade då kunnat bli oförändrade boräntor.

Det finns därför flera anledningar till att vi kan vara glada över att sänkningen i dag stannade vid 0,25.

Hur påverkar räntebeskedet din ekonomi?

ARTIKELN HANDLAR OM