Stora skillnader mellan män och kvinnors pensioner

Foto: Pensionsmyndigheten
MIN EKONOMI

Hur mycket du får ut i pension avgörs om du är man eller kvinna.

Genomsnittsmannen får nästan 25 procent mer i allmänpension än genomsnittskvinnan.

Men det finns sätt för kvinnorna att maxa pensionen och få ut mer.

Färsk statistik från Pensionsmyndigheten visar att skillnaden mellan män och kvinnors allmänpension fortfarande är mycket stor. Den svenska genomsnittskvinnan får bara ut 81,2 procent av det genomsnittsmannen får ut.

Och statistiken visar att det är i mer välbärgade områden som skillnaden är störst.

Störst i rikare områden

Allra störst är skillnaden mellan männens och kvinnornas pension i Öckerö kommun. Där har männen cirka 41 procent högre allmänpension än kvinnorna.

– I dessa områden har ofta kvinnorna haft jämnare inkomster, medan några av männens inkomster dragit iväg, vilket slår igenom på pensionen. Det kan vara en av förklaringarna att skillnaderna är som störst i mer välbärgade områden, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Pensionsmyndigheten.

Räknar man de totala inkomsterna – alla typer av pension samt eventuell arbetsinkomst – för de över 65 blir skillnaden mellan könen ännu större. Här tjänar männen nästan 50 procent mer än kvinnorna.

Ta er en funderare

Men det finns sätt för alla att höja sin pension. Det mest självklara men svåraste sättet är att försöka höja sin lön. Går inte det finns många andra saker att tänka på för att jämna ut pensionen i familjen.

– Är man en barnfamilj bör man ta sig en funderare på om man kan dela upp föräldraledigheten jämnare mellan mannen och kvinnan, eftersom ledigheten påverkar pensionen. Jag menar inte att man måste dela, men man bör vara medveten om att om man är hemma med barnen så påverkar det pensionen, säger Kristina Kamp.

Ge bort pension

Ett annat sätt är att den som jobbar ger bort premiepensionsrätten till den partner som är hemma mest. Detta går bara att göra om ni är gifta.

– Det är ett bra sätt att jämna ut skillnaderna. Och det är ju inga pengar man har, utan det är den framtida pensionsutbetalningen som man för över.

FAKTA