Smala modeller och kändisar säljer dåligt

Felanvända bilder negativt för reklam, enligt ny forskning

1 av 2 | Foto: AP
Modeller i den amerikanska delstaten Kalifornien kan krävas på läkarintyg om lagförslaget går igenom.
MIN EKONOMI

Smala modeller har länge använts inom reklamvärlden för att sälja produkter.

Men för närgångna bilder på kändisar och tunna modeller gör reklamen ineffektiv, enligt ny forskning.

Synsättet att smalt, snyggt och säljer är gammalt. Men det är inte säkert att det stämmer. Nya rön från Storbritannien visar nämligen att reklam med smala modeller eller kändisar inte alltid fungerar, skriver Daily Mail. Forskare från Warwick Business School har upptäckt att kvinnor i deras studie blir negativt inställda när de ser för idealiserade och tillrättalagda reklambilder på kändisar och smala modeller.

Måste vara subtil

Att den här typen av reklam ibland fungerar beror enligt Tamara Ansons, en av forskarna, på att den som ser bilden identifierar sig med objektet och liknar de positiva egenskaperna i bilden med sig själv. Men inom ramen för studien har forskarna upptäckt att kampanjer inte ger positivt resultat om bilden är för stor eller för uppenbart tillrättalagd.

– För att reklam med idealiserade foton ska fungera måste bilden vara subtilt presenterad. Om bilden är för idealiserande blir konsumenten defensiv, säger Tamara Ansons.

Poängen är att konsumenten inte ska känna sig för olik personen på bilden – då känner sig konsumenten underlägsen. Är bilden mer subtil kan konsumenten i stället identifiera sig med bilden och få en positiv känsla av att se den.

Kan få motsatt effekt

Slutsatsen är enligt forskarna att smala modeller och kändisar inte är effektiva som reklampelare om bilderna är för tydligt exponerade. Då riskerar kampanjen att få motsatt effekt.

– Reklamen riskerar att bli associerad med negativa känslor om bilden är för idealiserad, säger Tamara Ansos.

Aftonbladet