Nu är det läge att sälja lyan

Både hushåll och mäklare spår högre priser

Foto: COLOURBOX
Priserna på bostäder spås vara på väg uppåt.
MIN EKONOMI

Nu är det återigen säljarnas fördel på bostadsmarknaden.

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser ökar.

Samtidigt finns det allt färre bostadsrätter ute till försäljning.

Drygt hälften, 51 procent, av de tillfrågade i SEB:s boprisindikator för mars tror att priserna på bostäder kommer att gå upp det kommande året. Jämfört med förra månaden är det en betydlig ökning. Då trodde 44 procent på högre priser.

Samtidigt minskar antalet hushåll som tror på fallande priser, från 20 procent i februari till 16 procent i mars.

Två faktorer påverkar

– Börsuppgången har sannolikt fått hushållen att känna större förtroende för ekonomin framöver. Samtidigt räknar hushållen med bara marginellt högre räntor det kommande året. Kombinationen av dessa faktorer är gynnsamma för bostadsmarknaden och förklarar sannolikt att en majoritet av hushållen nu tror på stigande bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Även mäklarna vittnar om att priserna, framför allt på bostadsrätter, är på väg uppåt.

Förändring vid nyår

Enligt Fastighetsbyråns senaste mäklarbarometer säger sex av tio mäklare att det nu är säljarnas marknad.

– Det skedde en förändring efter nyår. Vi ser en starkare efterfrågan och ett minskat utbud. Mest påtagligt är det för bostadsrätter i Stockholmsregionen, säger Lars Erik Nyqvist, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarna tror även att efterfrågan på villamarknaden kommer öka. Men det kommer inte att ske i samma takt som på bostadsrättsmarknaden.

FAKTA

Boprisindikatorn 2013

SEB:s Boprisindikator mäter skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 35, en ökning med hela 11 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan maj 2011.

Källa: SEB