Sverige har deflation

Här är varorna som rasat och stigit i pris

1 av 3
Elektronikprylarna har blivit billigare tack vare deflationen.
MIN EKONOMI

Inflationsspöket har skrämts bort. I dagsläget har Sverige deflation – fallande konsumentpriser.

I februari låg prisfallet på 0,2 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Statistiska centralbyrån. Framför allt är det lägre räntekostnader, lägre elpriser och sänkta priser på hemelektronik som ligger bakom de fallande konsumentpriserna. Däremot har priserna på livsmedel och kläder stigit, liksom hyran.

Rensat för räntesänkningar ligger den underliggande inflationen på 0,9 procent, vilket är den siffra som Riksbanken i huvudsak tittar på när den sätter räntan. Bankens mål är en inflation på runt två procent.

En jämförelse med EMU-länderna visar att inflationstakten för euroområdet var 1,8 procent för i februari 2013.

FAKTA

Så har priserna förändrats

Livsmedel och alkoholfria drycker – Förändring i procent sedan februari 2012: 1,9

Alkoholhaltiga drycker och tobak – Förändring i procent sedan februari 2012: 1,8

Kläder och skor – Förändring i procent sedan februari 2012: 2,9

Boende – Förändring i procent sedan februari 2012: -1,9

Inventarier och hushållsvaror – Förändring i procent sedan februari 2012: -3,4

Hälso- och sjukvård – Förändring i procent sedan februari 2012: 1,7

Transport – Förändring i procent sedan februari 2012: 0,3

Post- och telekommunikationer – Förändring i procent sedan februari 2012: -3,5

Rekreation och kultur – Förändring i procent sedan februari 2012: -0,7

Utbildning – Förändring i procent sedan februari 2012: 2,7

Restauranger och logi – Förändring i procent sedan februari 2012: 1,9

Diverse varor och tjänster – Förändring i procent sedan februari 2012: 1,3

Källa: SCB

AFTONBLADET/TT