Här är risken störst att få identiteten kapad

MIN EKONOMI

Identiteten stjäls – och kontot töms.

Bedrägerier med identitetsstölder ökar lavinartat, visar nya siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Risken att drabbas är störst i Skåne.

Stölder och bedrägerier med stulna identiteter som grund har blivit ett samhällsproblem. Enligt polisen ökar identitetsstölderna enormt. Bara i Stockholm fick bedrägeriroteln 20 000 anmälningar kring stulna identiteter förra året.

Risken större i Skåne

Samma tendens märks på kreditupplysningsföretaget UC. På UC kan man lägga in en spärr på sitt personnummer om man har blivit utsatt för en id-stöld, så att utomstående inte kan göra en kreditupplysning. Att göra en kreditupplysning är rutin för exempelvis banker som ska bevilja ett lån. Spärren kan bara läggas in om en person har blivit utsatt för en id-stöld.

UC har räknat antalet spärrar och siffrorna visar att risken att drabbas av ett bedrägeri kopplat till id-stöld varierar stort beroende på var man bor.

Män mest utsatta

Identitetsstölderna är flest i Stockholm, men räknat per invånare är risken störst att drabbas om man bor i Malmö.

– Att fler utsatta bor i Malmö behöver inte betyda att fler bedragare bor där. Det här handlar om lån och krediter och då kan förövaren lika gärna sitta i Kina, säger Anna Bülow, affärsenhetschef på UC.

UC:s siffror visar också att gruppen män i åldern 30-44 år är mest utsatta.

– Det tyder på att män oftare än kvinnor ligger bakom identitetsstölder. Ska man begå ett brott där man utger sig för att vara någon annan vill man gärna likna personen. En annan orsak till att män drabbas mer är att de oftare har högre kreditaktivitet än kvinnor. Ska man ta falska lån vill man att de ska vara så stora som möjligt, säger Anna Bülow.

FAKTA

Om id-stölder

Flest personer spärrade sitt personnummer i Stockholms kommun (852) följt av Göteborg (442) och Malmö (407) förra året.

Män i Stockholm i ålder 30-44 är mest utsatta.

I storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö finns 1701 personer med spärrade personuppgifter, det är 38 procent av alla i Sverige.

I Stockholm är könsfördelningen för dem med stulen identitet 70 procent män och 30 procent kvinnor.

ARTIKELN HANDLAR OM