Trots kylan - billigaste elvintern på fem år

Men iskyla i mars driver upp hushållens elkostnader

MIN EKONOMI

Trots kylan har vinterns elpriser hittills varit de lägsta på fem år.

Två förklaringar är lågkonjunkturen och väl fungerande kärnkraftverk.

Men håller marskylan i sig kan elkostnaderna stiga och komma upp i samma höga nivå som förra vintern.

Kyla är en av flera faktorer som brukar driva upp spotpriserna på elmarknaden. Andra är brist på nederbörd, högkonjunktur och höga bränslepriser.

– Den svenska kärnkraften har klarat sig hyggligt i år utan avbrott. Det har hållit priserna på en normal nivå. Dessutom är industrikonjukturen fortsatt svag, det sänker efterfrågan på el och därmed också elpriserna, säger elanalytikern Magnus Askander.

Lägsta på fem år

Just nu är spotpriserna relativt höga historiskt sett. Ändå får man gå tillbaka fem år för att hitta en vinter med lägre priser, enligt Askander.

– Vårfloden kommer inom några veckor så priserna kommer så klart att sjunka igen snart, säger Magnus Askander.

Men kylan har ännu ett fast grepp om Sverige. Väderprognoserna visar på minusgrader i stora delar av landet i åtminstone en vecka framöver. Därför kan vintern fortfarande bli kostsam för hushåll med rörligt elpris.

”Kan bli dyrare än förra vintern”

Om kylan inte släpper taget så kan genomsnittspriset på el för hela vintern till och med bli högre än förra året, enligt Jakob Eliasson, elanalytiker på Villaägarnas riksförbund. Eliasson har räknat på elområde 3, det vill säga Mellansverige.

– Tittar man på hela vinterhalvåret blir det dyrare än förra vintern om kylan håller i sig, säger han.

Jakob Eliasson räknar årets priser som normala trots att de hittills är de lägsta på fem år:

– Vi har vant oss vid en väsentligt högre nivå på elpriserna under senare år. Tittar man på SCB:s statistik är priserna inte särskilt imponerande sett till hela 2000-talet.

ARTIKELN HANDLAR OM