Kolla din deklaration – redan på torsdag

MIN EKONOMI

Ett säkert vårtecken är på väg – deklarationsblanketten. Denna vecka börjar den skickas ut.

Men du behöver inte vänta på blanketten. Redan på torsdag öppnar den elektroniska deklarationen.

Privatekonomiska experten Annika Creutzer ger råd.

Vet eller anar du en stor restskatt är det bra att göra deklarationen och fyllnadsinbetala så snart som möjligt.

På torsdag kan du börja deklarera på nätet. Allt du behöver är din e-legitimation. Du behöver inte bli klar på en gång utan kan när du vill gå in och fortsätta. Skulle du skicka in deklarationen och sedan komma på något är det bara att gå in igen och göra om. Det är den senast inskickade deklarationen som gäller.

Har du gjort någon stor affär under 2012, kanske sålt en bostad, kan du ha en hög kapitalvinstskatt att betala. Så är det bra att så fort som möjligt få grepp om hur stor denna skuld blir. Har du inte redan gjort en provdeklaration kan du göra den riktiga deklarationen och få fram hur mycket exakt som du ska betala i skatt.

Räntan har redan börjat ticka för en skatteskuld i årets deklaration. På belopp över 30 000 kronor är det sedan mitten av februari en skuldränta på 1,25 procent. Skuldräntan är förhållandevis låg men den är inte avdragsgill i deklarationen. Efter den 3 maj blir det skuldränta på hela den obetalda skatten.

En annan fördel med att deklarera i god tid är att du upptäcker om några uppgifter saknas. Har du fått kontrolluppgifter skickade till dig på alla inkomster förra året? Kanske har du arbetat extra på flera ställen, i så fall är det bra att noga kontrollera att all skatt är inbetalad som den ska. Det står på de kontrollbesked som du fick hem under januari. Stäm av dem mot de uppgifter som står i deklarationen.

I årets deklaration finns också några nyheter som är värda att uppmärksamma. Under 2012 höjdes schablonbeloppet för uthyrning av bostad från 18 000 till 21 000 kronor. I år har det höjts till 40 000 kronor men det får du använda först i nästa års deklaration.

Det är också första året som du som fondsparar ska betala den nya fondskatten. På alla direktägda fondandelar, alltså inte de i pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar, ska du betala en liten skatt baserad på fondandelarnas värde 1 januari 2012. Är värdet under 50 000 kronor behöver du inte betala skatt. Denna gräns är satt för att inte riskera att många barn plötsligt blir skattepliktiga.

På fondvärdet räknas en schablonintäkt på 0,4 procent av värdet. På 100 000 kronor blir det alltså 400 kronor. Dessa pengar beskattas med 30 procent. Skatten blir alltså 120 kronor. Schablonintäkten ska vara förtryckt i din deklarationsblankett om du ska betala denna skatt. Undantaget är om du har fonderna som tillgångar i ditt företag. Då måste du själv räkna ut och ta upp värdet till beskattning.

Det nya investeringssparkontot ska också beskattas för första gången. Även här ska alla uppgifter finnas tryckta på blanketten. Skatten är ungefär 0,5 procent på värdet på kontot, mätt som ett snitt av värdet vid ett antal tidpunkter.

Har du gett pengar till välgörenhet har du också rätt till skatteavdrag. Men du måste ha gett dina personuppgifter till välgörenhetsföretaget och fått en kontrolluppgift om dina gåvor. Du kan få skatten sänkt med högst 1 500 kronor om du skänkt 6 000 kronor eller mer.

Alla deklarationsblanketter ska vara utskickade senast den 15 april. Har du inte fått någon blankett kan du antingen deklarera på nätet eller kontakta Skatteverket och be dem skicka en pappersblankett.

Sista dagen för att lämna in deklarationen är 2 maj. Har du pengar att vänta, har deklarerat elektroniskt och har anmält konto så får du dina pengar från och med 7 juni. Har du deklarerat på papper får du pengarna tidigast den 8 augusti.

Och även om alla med ett fondkapital på mindre än 50 000 kronor undantas, för att inte riskera att många barn plötsligt blir skattepliktiga, så finns det inget som säger att den gränsen inte kan ändras.

Skatten ska vara 0,4 procent på varje sparares samlade fondvärde den 1 januari varje år. På 10 000 kronor ska alltså 40 kronor som ska tas upp till beskattning. Skatten blir då 12 kronor.

Skatten kommer att vara förtryckt på privatpersoners deklarationer. Men företag måste aktivt deklarera fondinnehavet och den fiktiva inkomsten den gett.

Annika Creutzer