Lämnar styrräntan oförändrad

Väntat besked från Riksbanken

1 av 2 | Foto: MAGNUS SANDBERG
Stefan Ingves, riksbankschef.
MIN EKONOMI

I dag kom Riksbankens räntebesked.

Det blev ingen överraskning – styrräntan lämnas oförändrad.

– Räntan ligger kvar på 1 procent en bit in på nästa år för att sedan gradvis höjas, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Styrräntan blir kvar på 1 procent.

För majoriteten av marknadens experter var beskedet väntat.

– Det känns som att Riksbanken har tagit en tidig semester. Oförändrad ränta, räntebana och i princip oförändrad inflation. Helt i linje med vad marknaden trodde, säger Tor Borg, chefekonom på SBAB.

Oenig direktion

Riksbankens direktion var splittrad i sitt beslut. Två av sex ledamöter, Martin Flodén och Karolina Ekholm, ville sänka räntan till 0,75 procent. Martin Flodén är ny i direktionen och har argumenterat för att räntan borde vara lägre innan han tillträdde.

– Det behöver inte ha någon större betydelse att de är oeniga, även om det skickar en signal att de är osäkra i sin bedömning av det ekonomiska läget. Marknaden kan börja tvivla på Riksbanken, säger Tor Borg.

Räntan kvar ett år

Vid förra beskedet i april sade riksbankschefen Stefan Ingves att räntan kommer att ligga kvar på en låg nivå under lång tid framöver. Ett liknande besked kom i dag:

”Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden har i stort sett varit i linje med Riksbankens senaste prognos i april. För att ge fortsatt draghjälp åt ekonomin och för att bidra till att inflationen stiger mot målet behöver reporäntan vara kvar på dagens låga nivå ungefär ett år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Stefan Ingves:

– Ekonomin är tudelad. Exporten har varit svag. Men hushållen har haft en god utveckling och har en positiv syn på framtiden, sade Ingves under Riksbankens presskonferens.

Långsam höjning

Enligt prognosen kommer räntan att ”långsamt höjas” först andra halvan av 2014. Noterbart är också att Riksbanken tror att arbetslösheten kommer att vara något högre närmaste året än vid förra prognosen.

– Sannolikheten för att räntan sänks är något högre än att den höjs, säger Ingves, och tillägger:

– Räntebanan är en prognos, inte ett löfte.

Styrräntan påverkar den låneränta som Riksbanken tar ut av andra banker. I förlängningen har styrräntan därför stor betydelse för den ränta hushållen får betala på sina lån. Eftersom räntan inte justerades i dag motiverar det heller inte någon förändring av bankernas bolåneräntor eller sparräntor.