Unga drabbas av dyra bostadspriser

MIN EKONOMI

Små bostadsrätter blir allt dyrare. Unga vuxna drabbas hårdast – inte bara i storstäderna.

I Kronobergs län i Småland ökade exempelvis behovet av sparpengar till kontantinsatsen med 61 procent jämfört med i fjol.

Förra året räckte det med 72 000 kronor i kontantinsats för en etta i Kronobergs län. I år behövs i snitt 116 000 kronor. Sett till hela landet ligger snittet på knappt 180 000 kronor, enligt en rapport från Mäklarsamfundet.

Unga drabbas

Framförallt är det gruppen unga vuxna upp till 30 år som drabbas av bristen på små hyresrätter och de höga insatser som krävs för små bostadsrätter. Enligt Mäklarsamfundet saknas det 190 000 bostäder i Sverige enbart för denna grupp.

Dyrast är ettorna i Stockholms län där det krävs i genomsnitt 280 000 kronor i kontantinsats. Ändå anser Mäklarsamfundet att det är en myt att unga vuxnas problem att ta sig in på bostadsmarknaden enbart är ett storstadsfenomen.

Sämre utveckling på arbetsmarknaden

Län där det krävs ett lägre sparande till kontantinsatsen har i många fall också sett en sämre utveckling på arbetsmarknaden på senare år. Dessutom visar Mäklarsamfundets undersökning att unga vuxna i dessa län i lägre utsträckning får hjälp av sina föräldrar till kontantinsatsen.

FAKTA

Stora prisökningar

En genomsnittlig etta i Sverige kostar 1,2 miljoner kronor. Med en kontantinsats enligt bolånetaket på 15 procent krävs cirka 177 000 kronor i sparkapital.

Billigast är ettorna i Västernorrlands län. Där krävs i snitt endast 42 000 kronor i kontantinsats.

Prisökningar sker dock även utanför storstäderna. I Norrbotten har priset och därmed snittkravet på kontaninsats ökat med 17 procent bara sedan i fjol.

Störst prisökning – 61 procent – har skett i Kronobergs län. I närliggande Kalmar län är ökningen 27 procent.

Källa: Mäklarsamfundet

TT