Näthandel med mat en förlustaffär

1 av 2
MIN EKONOMI

Allt fler svenskar köper mat via nätet. Men två av de största aktörerna går fortfarande med rejäla förluster.

För Coops nätbutik ligger dessutom tillväxten långt under det långsiktiga målet.

Det är KF Näthandel som, under varumärket Coop Online, driver e-handelsverksamheten i dagligvarujätten Coop. I den färska årsredovisningen redovisar nätbutiken en förlust före skatt på drygt 19 miljoner kronor. Sammanlagt, sedan verksamheten drog igång 2008, har nu bolaget förlorat över 80 miljoner kronor.

Enligt Claes Hessel, vd för KF Näthandel, är fjolårets expansion till Göteborg, Malmö, Norrköping och Kalmar huvudorsaken till förlusten.

– Det är klart att det kostar att öppna på fyra nya orter som vi gjorde under förra året och få i gång verksamheterna på ett bra sätt.

Ett ”mellanår”

Hessel säger sig vara nöjd med att omsättningen växte med 10 procent 2012. Så sent som i fjol sade han dock att målet är en tillväxt på ”minst 25 till 30 procent per år”.

– Långsiktigt så tror vi att det går att nå dit. Sedan finns det alltid mellanår.

Men inte heller i år väntas tillväxten nå upp till målet, utan Hessel räknar med en omsättningsökning ungefär som i fjol. Resultatutvecklingen vill han inte uttala sig om.

Mathem får tillskott

Även Mathem, som i fjol köpte Axfoods nätbutik Netxtra, fortsätter att gå back. Under det förkortade räkenskapsåret maj–december 2012 uppgick förlusten före skatt till 33 miljoner kronor, visar årsredovisningen. Men omsättningen ökade med hela 150 procent jämfört med motsvarande period 2011 och har, enligt vd:n och grundaren Tomas Kull, fortsatt att växa mycket kraftigt i år.

Nu får bolaget ett tillskott på 55 miljoner kronor i en nyemission där H & M-chefen Karl-Johan Persson går in som ny delägare.

– Det är för att ta oss till lönsamhet. Det är ganska kostsamt att expandera och driva det här, säger Kull.

Draghjälp från Ica?

Ica, som är störst på dagligvarumarknaden totalt sett, förbereder en digital satsning som ska sjösättas nästa år. Men varken Coop eller Mathem räds den ökade konkurrensen, hävdar vd:arna.

– Förhoppningsvis kommer de också att hjälpa till med beteendeförändringen, säger Tomas Kull och syftar på processen att vänja kunderna vid att handla via nätet.

FAKTA

Färdiga kassar växer mest

Försäljningen av mat via nätet har ökat kraftigt de senaste åren och beräknas 2012 ha uppgått till 1,9–2,6 miljarder kronor.

Det motsvarar 6–8 procent av den totala e-handeln och omkring 1 procent av den totala livsmedelshandeln.

Siffrorna omfattar både fullsortimentbutiker, färdigpackade matkassar med recept och nischbutiker som är inriktade på enskilda livsmedelskategorier.

I fjol var det konceptet med färdiga matkassar som ökade mest inom näthandeln med mat.

Källa: Svensk Distanshandel, HUI Research

Coop Online och Mathem i siffror

KF Näthandel (Coop Online)

2012 2011

Omsättning 124,4 112,8

Rörelseresultat –19,0 –17,7

Resultat före skatt –19,4 –17,9

Resultat efter skatt –14,6 –13,2

Mathem

Maj–december 2012 Maj 2011–april 2012

Omsättning 87,5 64,7

Rörelseresultat –33,1 –25,1

Resultat före skatt –33,3 –26,0

Resultat efter skatt –33,3 –26,0

Siffror i miljoner kronor.

Källa: Respektive bolag

TT