Riksbanken vill syna dina skulder

Foto: MAGNUS SANDBERG
Stefan Ingves, riksbankschef.
MIN EKONOMI

Riksbanken har begärt in uppgifter från de svenska bankerna om samtliga kunders skulder på individnivå.

Anledningen är att Riksbanken vill få en mer detaljerad bild av skuldsättningsgraden hos de svenska hushållen.

Insamling av detaljerade personuppgifter är inte okontroversiell.

– Det är alltid känsligt när det gäller individnivå. Det har jag största förståelse för, säger förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

Hon försäkrar dock att all information kommer att vara avidentifierad. Riksbanken kommer inte ha tillgång till uppgifter om vem som har en viss skuld.

Sverige har fått kritik från OECD, EU-kommissionen och IMF på grund av hushållens skulder som anses äventyra den finansiella stabiliteten. IMF ska särskilt ha tryckt på att det behövs bättre informationsunderlag.

En övergripande bild av hushållens skuldsättning sammanställs dock redan i dag av Finansinspektionen, men då endast genom stickprov och endast för nyutlåning.

– Utifrån vårt perspektiv räcker det inte med de aggregerade siffrorna, vi behöver information på individnivå för att kunna se hur skuldnivån ser ut i exempelvis olika regioner eller åldersgrupper. Det ger oss en bättre känsla för hur skulderna fördelar sig och hur länken till bostadsmarknaden i olika regioner ser ut.

FAKTA

Maktkamp om makrotillsyn

Sedan en tid tillbaka pågår en debatt om vilken myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för tillsynen av Sveriges ekonomi på så kallad makronivå.

Riksbankschefen Stefan Ingves vill att ansvaret ska ligga hos Riksbanken och avvisar delat ansvar med andra myndigheter.

Han har även sagt att han kan tänka sig att slå samman Riksbanken med Finansinspektionen (FI) i framtiden.

Riksgälden har i en kommentar till ett delbetänkande från Finanskriskommittén i stället förespråkat att FI ges ansvaret för makrotillsynen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM