Förslaget: Regler ska minska hantverkstvister

MIN EKONOMI

Hantverkstjänster toppar klagomålsstatistiken.

Ett nytt förslag om standardisering av informationen vid köpet skulle ge bättre spelregler och hålla oschysta aktörer borta, skriver fyra konsument-, bygg- och standardiseringsaktörer på DN-debatt.

Klagomål på hantverkstjänster har under fler år toppat statistiken hos den kommunala konsumentrådgivningen.

För att undvika att missnöje och tvister uppstår efter genomfört arbete föreslår aktörerna att införa en standard för hur information före, under och efter ett hantverksarbete ska ske.

Tydligare spelregler

”En samlad standard för tjänsten skulle underlätta och förtydliga spelreglerna mellan konsument och hantverkare före, under och efter ett arbete. Det skulle även förtydliga hur olika hantverkare inom olika yrkeskategorier ska samsas vid större arbeten”, skriver bland andra Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket på DN-debatt.

Aktörerna menar att en standardisering skulle kunna förbättra förutsättningarna vid köp av hantverkstjänster och leda till färre missförstånd mellan konsumenter och hantverkare. Vad som är ”god sed på marknaden” skulle fastställas.

Lättare för konsumenter

Konsumenter skulle lättare, utan förkunskaper, kunna ta ställning till offerter från olika entreprenörer.

”Oschysta spelare på marknaden svärtar ned branschens rykte och snedvrider konkurrensen. Om vi kan etablera en god sed, ”best practice”, på marknaden vinner alla på det, förutom de oseriösa företagen”, skriver aktörerna i debattinlägget.

ARTIKELN HANDLAR OM