Miljarderna rullar in till SEB

Vinsten högre än väntat

Foto: SCANPIX
Annika Falkengren, vd för SEB.
MIN EKONOMI

Storbanken SEB redovisar ett överraskande starkt resultat. Under andra kvartalet steg rörelseresultatet till 4,8 miljarder kronor.

Det ökar förväntningarna på övriga storbankers delårsrapporter i veckan.

Miljarderna rullar in till SEB:s huvudkontor i Stockholm. Under första halvåret redovisar SEB ett sammanlagt rörelseresultat på 8,5 miljarder kronor.

– Ett stabilt första halvår, säger koncernchef Annika Falkengren som har mycket att glädjas över.

Antalet kunder har ökat. Det gäller små- och medelstora företag liksom privatpersoner. Avkastningen på SEB:s kapital steg till 12,5 procent för de första sex månaderna i år. Kreditförlusterna är försumbara - endast 0,09 procent av totala utlåningen.

Rörelseintäkterna steg med 4 procent till drygt 20 miljarder under första halvåret.

Dessutom har kostnaderna minskat med 3 procent till 11,2 miljarder kronor, vilket är i enlighet med SEB:s kostnadsmål.

– Vi kan redovisa intäktsökning och kundökning. Vi bygger långsiktigt, säger Annika Falkengren.

Positiv börsreaktion

Börsen var mycket nöjd med rapporten. Aktien steg drygt 5 procent när Stockholmsbörsen öppnade. De närmaste dagarna kommer även de övriga storbankerna att redovisa resultat. SEB:s positiva rapport drog med sig ökade förväntningar för Swedbank, Nordea och Handelsbanken vars aktier också steg under den inledande handeln på måndagen.

Lönsam utlåning

SEB tjänar allt mer på sin utlåning. Räntenettot uppgick till 4,7 miljarder kronor under andra kvartalet. För hela första halvåret är räntenettot 9,1 miljarder kronor. Provisionsnettot stiger också samtidigt som rörelsekostnaderna sjunker.

– Vi har hittat ett mer effektivt sätt att arbeta. Vi är en starkare bank i dag, säger Annika Falkengren.

Hon pekar på att banken har fler kunder i dag, en ökad bredd bland kunderna och kostnadskontroll.

I juni var det för första gången fler SEB-kunder som använde mobilapplikationen än de som besökte bankens traditionella kontor.

TT