Hundratals dömda skattesmitare kan få resning

MIN EKONOMI

Den dubbla bestraffningen av skattefuskare kan stå Sverige dyrt.

HD slår fast att förbudet mot dubbelbestraffning ska gälla sedan 2009.

Hundratals dömda skattebrottslingar kan nu beviljas resning – och kräva skadestånd.

– Det kan vara flera hundra som berörs av detta, absolut kan det vara så. Men det är svårt att ha en riktig uppfattning, för det behövs en riktig genomgång, säger riksåklagare Anders Perklev.

Nu inleds arbetet med att försöka identifiera alla de ärenden och domar där det kan bli aktuellt med resning. Högst prioritet har de drygt 100 fall där personer just nu avtjänar fängelsestraff.

– Om det finns skäl för det så kommer vi att ansöka om resning till förmån för den dömde, säger Perklev.

Retroaktiv verkan

Högsta domstolen (HD) slog för en dryg månad sedan fast att en skattefuskare som fått betala skattetillägg inte får åtalas för samma fusk. Att ett och samma brott prövas i två olika förfaranden, så kallad dubbelbestraffning, är nämligen förbjudet enligt Europarätten.

I en uppföljande dom säger nu HD att detta ska gälla retroaktivt från och med februari 2009, då Europadomstolen ändrade sin praxis. Det betyder att många av de cirka 400 personer som sedan dess dömts till fängelse för skattebrott kan beviljas resning och kräva skadestånd från staten.

– Men det är inte alla av dem som är berättigade till resning. En förutsättning är att skattetillägget har riktats mot den dömde personligen. I en del fall är den enskilde dömd för skattebrott såsom företrädare för ett aktiebolag, till exempel, säger Perklev.

Har redan släppts

Hittills har 36 dömda ansökt om resning. Ett tiotal släpptes ur fängelse redan före tisdagens HD-avgörande – en tydlig indikation på vartåt det barkade. I denna grupp finns flera personer som tidigare dömts till fleråriga fängelsestraff och som har eller har haft skatteskulder på mångmiljonbelopp.

Många framträdande jurister välkomnar HD:s ställningstagande, däribland Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund:

– Det är viktigt att man ser att alla människor, även förhärdade brottslingar, har rätt till rättsstatens skydd, säger hon.

Stenhård kritik

Men många är också skarpt kritiska mot regeringens senfärdighet i frågan. I höst ska en utredning presentera förslag på hur det svenska systemet ska förändras. Alldeles för sent, enligt kritikerna.

– Det är egentligen en rättsskandal att det här har kunnat pågå så lång tid utan att lagstiftaren har ingripit tidigare, säger Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor i skatterätt.

Kritiken tillbakavisas av Mikael Lundholm, statssekreterare (M) hos finansminister Anders Borg.

– Det har skett en successiv praxisförskjutning. Det kom ju domar för några år sedan och de svenska domstolarna ansåg då att det inte påverkade det svenska systemet, säger han.

FAKTA

Dömda för skattebrott

Antalet personer som de senaste åren dömts till fängelse i mål där brott mot skattebrottslagen varit huvudbrott:

2012 74

2011 86

2010 91

2009 133

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.

TT