Sveriges ekonomi krymper

MIN EKONOMI

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) krympte med 0,1 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet i år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med andra kvartalet i fjol växte BNP med 0,6 procent.

Det var sämre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att tillväxten skulle vara 0,1 procent jämfört med kvartalet innan, och 1 procent jämfört med förra året, enligt Reuters sammanställning.

Hushållens konsumtion samt lagerinvesteringar gav de största positiva bidragen till utvecklingen medan exporten bidrog negativt, skriver SCB.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,8 procent och bidrog med 0,8 procentenheter till tillväxten.

Normalt sett brukar lagren minska under andra kvartalet. I år gick utvecklingen åt motsatt håll, och lagerinvesteringarna bidrog därför med 0,6 procentenheter.

Exporten och importen minskade med 3,2 respektive 2,8 procent, och exportnettot sänkte BNP med 0,3 procentenheter.

Svenska marknadsräntor sjönk något efter BNP-siffrorna, medan kronan försvagades mot både euron och dollarn.

– Det var väl ungefär som vi hade räknat med, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

En del av nedgången mot första kvartalet beror på att BNP under just första kvartalet var starkare än väntat och Holmgren tror inte att siffrorna föranleder någon större justering av SEB:s prognos för svensk tillväxt för helåret 2013, som ligger på 1,4 procent.

Samtidigt ser han vissa oroande svaghetstecken i statistiken.

– Man får återigen lite förvånande stort bidrag från lagerinvesteringar, medan underliggande efterfrågan och exporten är svagare, säger Holmgren.

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,8 procent och bidrog också positivt.

Produktionen inom näringslivet ökade under kvartalet med 0,4 procent. Ökningen förklaras av utvecklingen i de tjänsteproducerande branscherna. De varuproducerande branscherna minskade med 1,9 procent medan de tjänsteproducerande ökade med 1,7 procent.

Investeringarna minskade, såväl i näringslivet som i samhället i stort. Sammantaget drog fasta bruttoinvesteringar ned BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter.

– Det här visar att vi har en svag och långsam återhämtning vilket vi befarat, säger finansminister Anders Borg i en kommentar till TT om BNP-siffran för andra kvartalet.

Krisen i Europa tynger, påpekar Anders Borg.

– Riskerna för den ekonomiska utvecklingen är större på nedsidan. Det har vi sagt tidigare, säger Anders Borg.

Han varnar för att dra för snabba slutsatser av BNP-statistiken. Det är en snabbframställd statistik och det kan bli revideringar senare.

– Vi har ett fortsatt behov av att stötta ekonomin, säger Anders Borg.

Han menar att BNP-siffran på 0,6 procent upp i årstakt och minus 0,1 procent jämfört med årets första kvartal ligger i linje med regeringens något pessimistiska syn.

– Vår prognos står sig väl, säger Anders Borg.

Senare i augusti kommer regeringen med nya reviderade prognoser inför höstbudgeten.

– Vi har befarat en svag utveckling 2013 vilket talar för ytterligare åtgärder.

Anders Borg har tidigare talat om att det behövs stimulanser i samma omfattning som i år. Det skulle betyda 25 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder för 2014 i årets höstbudget.

– Vi gör en avstämning i augusti men våra prognoser indikerar att det behövs stimulanser, att ekonomin behöver stöttas, säger Anders Borg.

TT