Northland-ägare godkänner krisplan

MIN EKONOMI

Gruvbolaget Northlands ägare har godkänt de förslag som i början av juni lades fram för att rädda bolaget som driver en gruva utanför Pajala.

En ny styrelse har också utsetts.

– Det här är den sista delen av rekonstruktionen som är i bolagets egna händer, säger Northlands kommunikationsdirektör Jonas Lundström efter en extra bolagsstämma i Luxemburg.

Den nya styrelsen som tillsattes vid stämman kommer att ledas av Olav Fjell, som även tidigare var styrelseordförande i bolaget.

Stämman gick av stapeln dagarna före det att Luleå tingsrätts beslut från tidigare i juli att godkänna rekonstruktionen av bolaget vinner laga kraft.

– Mig veterligen har ingen överklagat, säger Lundström.

Vinner beslutet laga kraft ska Luleå tingsrätt formellt även avsluta rekonstruktionen.

Northlands har efter ett produktionsavbrott i våras, till följd av en akut kassakris och oklar finansiering, återupptagit produktionen av järnmalm i Kaunisvaara utanför Pajala. Bolaget har även återupptagit byggprojekt i Narviks hamn, för att kunna hantera ökad produktion någon gång hösten 2014.

Finansiering har bland annat hämtats från byggbolaget Peab, underleverantören Metso och försäkringsbolaget Folksam. Därtill har den statliga gruvkoncernen LKAB skjutit till pengar.

TT